Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні
жовтні 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

38048681,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

25536433,5

67,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

814486,8

2,1

Переробна промисловість

C

24721946,7

65,0

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 9625178,3 25,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 886805,7 2,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1273501,3 3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 418125,9 1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 7182759,4 18,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1666872,3 4,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 2389123,1 6,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12042342,4 31,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

469905,7 1,2
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.