Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2020 року

   Код за КВЕД–2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+E 3545038,1 100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C 2054586,9 58,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 46727,8 1,3

Переробна промисловість

C 2007859,1 56,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 987183,1 27,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 85692,8 2,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 103773,3 2,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 22698,5 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 475765,6 13,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 96197,3 2,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 127074,3 3,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 1444581,0 40,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 45870,2 1,3
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.