Архів : 2019

Обсяг реалізованих послуг
по Хмельницькій області
у IІІ кварталі 2020 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн у % до загального обсягу
Усього   1418138,8 368593,8 26,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 557504,3 37805,1 6,8

Наземний і трубопровідний транспорт

49 311775,0 19659,5 6,3

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 к к к

Поштова та кур'єрська діяльність

53 к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 22041,6 13619,2 61,8

Тимчасове розміщування

55 11434,8 5132,5 44,9

Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56 10606,8 8486,7 80,0
Інформація та телекомунікації J 97853,5 48855,8 49,9

Видавнича діяльність

58 15710,2 2776,5 17,7

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59 747,8 к к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60 4472,5 2856,7 63,9

Телекомунікації (електрозв'язок)

61 66058,6 42975,8 65,1

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62 8504,4 к к

Надання інформаційних послуг

63 2360,0 к к
Операції з нерухомим майном L 197435,1 11149,7 5,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 90089,4 23244,3 25,8

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69 10868,9 3351,3 30,8

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70 1125,6

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71 54594,6 14163,5 25,9

Наукові дослідження та розробки

72 3340,3 к к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73 5463,2 к к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74 854,5 к к

Ветеринарна діяльність

75 13842,3 5148,4 37,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 267380,8 78413,2 29,3
Освіта P 98744,5 87955,5 89,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 71015,1 59068,3 83,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 7846,5 6383,1 81,3
Надання інших видів послуг S 8228,0 2099,6 25,5
__________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.