Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2020 року

 

Обсяг
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 9210144 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 9174108 99,6

будівлі житлові

586338 6,4

будівлі нежитлові

1401845 15,2

інженерні споруди

3195479 34,7

машини, обладнання та інвентар

2964857 32,2

транспортні засоби

729927 7,9

земля

18116 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

120649 1,3

інші матеріальні активи

156897 1,7
Інвестиції в нематеріальні активи 36036 0,4

з них

   

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

11783 0,1

програмне забезпечення та бази даних

10072 0,1