Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–вересні 2019 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 6339140 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 6256650 98,7

житлові будівлі

613898 9,7

нежитлові будівлі

1083945 17,1

інженерні споруди

773362 12,2

машини, обладнання та інвентар

2602065 41,0

транспортні засоби

900542 14,2

земля

69221 1,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

92484 1,5

інші матеріальні активи

121133 1,9
Інвестиції в нематеріальні активи 82490 1,3

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

10796 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

8369 0,1