Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2019 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 4238327 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 4182598 98,7

житлові будівлі

422543 10,0

нежитлові будівлі

674185 15,9

інженерні споруди

427082 10,1

машини, обладнання та інвентар

1882247 44,4

транспортні засоби

573301 13,5

земля

65674 1,5

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

67110 1,6

інші матеріальні активи

70456 1,7
Інвестиції в нематеріальні активи 55729 1,3

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

8236 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1042 0,0