Архів : 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 140 141 123 119 124 130 123 144 142    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

139 142 152 150 140 147 169 149 160 156    

Промисловість

141 145 138 105 109 128 146 130 145 144    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

141 145 157 146 147 152 171 153 164 159    

переробна промисловість

134 143 135 95 99 122 142 127 142 142    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153 148 143 120 127 137 151 133 147 146    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

156 149 146 132 135 146 156 139 149 150    

Будівництво

138 139 140 125 126 139 156 139 155 153    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152 147 145 124 119 137 150 136 151 151    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

144 137 132 106 109 123 138 128 136 133    

Тимчасове розміщування й організація харчування

144 150 89 22 19 36 79 108 141 112    

Інформація та телекомунікації

152 146 149 149 134 144 155 127 154 148    

Фінансова та страхова діяльність

154 147 143 124 128 138 153 130 146 142    

Операції з нерухомим майном

145 142 132 91 110 140 155 136 147 147    

Професійна, наукова та технічна діяльність

147 146 150 110 121 137 145 127 148 145    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 147 149 133 128 139 159 141 150 151    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152 146 151 140 133 138 145 122 144 144    

Освіта

131 127 130 122 110 92 66 92 135 129    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 145 149 137 130 135 146 130 143 143    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

150 144 148 132 127 126 112 119 142 146    

Надання інших видів послуг

151

144

137

83

116

131

149

137

140

144

   
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.