јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цвересн≥ 2019 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цвересн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цвересн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

”сього 450003,4 99,6 100,0 406566,6 122,9 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 17779,4 60,0 4,0 2670,8 69,1 0,7

01 жив≥ тварини

785,7 11440,3 0,2 2350,0 85,1 0,6

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

654,9 1173,2 0,2 300,6 71,3 0,1

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 20,2 3,0 0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

16338,8 55,3 3,6 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 236490,3 110,2 52,5 8149,6 127,6 2,0

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 469,2 65,5 0,1

07 овоч≥

3678,2 102,5 0,8 1220,9 282,1 0,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

5323,5 42,7 1,2 3031,9 156,1 0,8

09 кава, чай

Ц Ц Ц 261,4 45,5 0,1

10 зернов≥ культури

139648,4 103,1 31,0 1298,5 75,0 0,3

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

14859,7 99,6 3,3 1303,7 1081,7 0,3

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

72962,4 151,6 16,2 564,0 64,7 0,1

13 шелак природний

0,3 18,5 0,0 Ц Ц Ц

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

17,8 37,0 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 13841,1 220,8 3,1 0,6 Ц 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 26290,5 97,8 5,9 3119,6 150,5 0,8

16 продукти з м'€са, риби

4,2 89,6 0,0 2,2 1,2 0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

8917,4 58,8 2,0 32,2 228,0 0,0

18 какао та продукти з нього

14,8 90,7 0,0 698,0 200,2 0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

2274,5 90,5 0,5 74,9 Ц 0,0

20 продукти переробки овоч≥в

60,0 Ц 0,0 2,4 Ц 0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

1729,3 152,7 0,4 1203,1 322,2 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

749,6 109,8 0,2 390,7 232,3 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

12540,7 170,1 2,8 716,1 72,8 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 16355,4 132,6 3,6 26904,2 187,7 6,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

16160,7 132,9 3,6 2131,3 83,6 0,5

26 руди, шлак ≥ зола

126,1 76,8 0,0 112,4 72,9 0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

68,6 3761,1 0,0 24660,5 212,0 6,1
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 3279,7 75,0 0,7 33645,2 92,8 8,3

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 9770,7 82,0 2,4

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

76,0 159,4 0,0 359,8 141,3 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 626,2 98,9 0,2

31 добрива

16,0 Ц 0,0 11975,8 136,4 2,9

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 3216,0 85,4 0,8

33 еф≥рн≥ ол≥њ

87,1 33,4 0,0 1203,3 36,7 0,3

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

260,2 45,6 0,1 1594,7 45,0 0,4

35 б≥лков≥ речовини

2690,7 78,6 0,6 1616,2 138,4 0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

5,5 171,9 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

3,1 66,7 0,0 142,3 89,4 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

141,1 231,4 0,0 3140,2 113,2 0,8
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 15287,2 74,0 3,4 61763,0 89,9 15,2

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

15096,9 73,7 3,4 53037,3 86,8 13,0

40 каучук, іума

190,3 108,1 0,0 8725,7 114,4 2,2
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 2,2 35,0 0,0 364,2 417,0 0,1

41 шкури

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

2,2 35,0 0,0 364,0 416,8 0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 9214,2 73,0 2,1 696,5 73,5 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

9214,2 73,0 2,1 690,1 74,6 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 4,3 20,6 0,0

46 вироби ≥з соломи

Ц Ц Ц 2,1 94,0 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 294,1 139,9 0,0 4890,2 123,6 1,2

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 0,0 Ц 0,0

48 пап≥р та картон

181,7 87,8 0,0 4855,9 124,0 1,2

49 друкована продукц≥€

112,4 3458,6 0,0 34,3 85,3 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 22399,5 106,6 5,0 24450,9 108,6 6,0

51 вовна

Ц Ц Ц 180,1 49,5 0,0

52 бавовна

9,0 822,0 0,0 6275,9 91,1 1,5

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 1956,6 124,4 0,5

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

4858,8 108,8 1,1 3221,0 109,4 0,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

25,3 Ц 0,0 3415,7 96,7 0,8

56 вата

55,1 145,7 0,0 196,3 70,5 0,1

57 килими

10069,1 113,6 2,2 2648,2 84,8 0,7

58 спец≥альн≥ тканини

0,8 Ц 0,0 488,9 140,1 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

25,8 78,5 0,0 1947,5 149,8 0,5

60 трикотажн≥ полотна

2,2 Ц 0,0 1926,2 168,2 0,5

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

713,8 62,3 0,2 764,1 237,2 0,2

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

6433,5 102,3 1,4 80,1 92,1 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

206,1 111,5 0,1 1350,3 219,4 0,3
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 1169,5 88,0 0,2 243,7 236,7 0,1

64 взутт€

634,7 109,8 0,1 195,4 218,9 0,1

65 головн≥ убори

534,8 71,3 0,1 31,7 232,5 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 7,0 7344,3 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц Ц Ц 9,6 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 7277,7 104,2 1,6 4978,1 128,5 1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

189,2 74,6 0,0 443,0 79,4 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

6565,0 105,6 1,5 2237,7 170,6 0,6

70 скло та вироби ≥з скла

523,5 101,7 0,1 2297,4 114,5 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,0 18,1 0,0 89,4 133,4 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 13037,0 90,9 2,9 30684,5 111,6 7,4

72 чорн≥ метали

6631,6 81,8 1,5 3786,6 64,7 0,9

73 вироби з чорних метал≥в

2330,9 101,7 0,5 13554,4 154,6 3,3

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

307,4 158,0 0,1 505,3 126,4 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,6 Ц 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

3528,2 104,4 0,8 4204,0 119,5 1,0

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 918,9 198,9 0,2

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 4181,5 74,4 1,0

80 олово ≥ вироби з нього

0,2 Ц 0,0 0,4 Ц 0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

196,3 85,8 0,0 1299,0 134,4 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

42,4 30,6 0,0 2233,7 117,7 0,6
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 43652,3 72,8 9,7 143586,2 151,7 35,3

84 реактори €дерн≥, котли, машини

10221,3 99,3 2,3 103429,8 155,3 25,4

85 електричн≥ машини

33431,0 67,3 7,4 40156,4 143,3 9,9
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 895,7 169,7 0,2 54618,7 135,3 13,4

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

895,7 169,7 0,2 54568,7 135,9 13,4

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 17,1 15,5 0,0

89 судна

Ц Ц Ц 32,9 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 2604,3 90,8 0,6 1868,1 84,3 0,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2604,3 90,8 0,6 1781,9 80,9 0,4

91 годинники

Ц Ц Ц 82,4 2889,2 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 3,8 46,4 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 20132,3 116,2 4,5 2905,1 133,1 0,8

94 мебл≥

20040,7 117,2 4,5 1012,5 113,7 0,3

95 ≥грашки

13,0 32,4 0,0 1077,0 209,8 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

78,6 43,0 0,0 815,6 104,7 0,2
“вори мистецтва Ц Ц Ц 19,5 10465,7 0,0

97 твори мистецтва

Ц Ц Ц 19,5 10465,7 0,0
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 759,9 103,9 0,2
–≥зне Ц Ц Ц 158,6 2225,7 0,0