јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цвересн≥ 2016 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цвересн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цвересн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

”сього 204068,4 70,4 100,0 225566,7 120,0 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 22798,8 64,9 11,2 1588,2 241,4 0,7

01 жив≥ тварини

335,5 2898,8 0,2 1501,9 229,2 0,7

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 8,0 286,7 0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

22463,3 64,0 11,0 78,3 Ц 0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 54765,7 50,0 26,8 3760,5 70,2 1,7

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 382,5 61,6 0,2

07 овоч≥

2123,3 1126,1 1,0 119,6 2060,4 0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

5829,6 107,6 2,9 1279,2 426,9 0,6

09 кава, чай

Ц Ц Ц 768,8 108,9 0,3

10 зернов≥ культури

20834,1 29,8 10,2 646,5 19,2 0,3

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

4091,9 220,8 2,0 16,9 Ц 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

21855,8 68,3 10,7 547,0 168,0 0,2

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

31,0 39,8 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 8023,0 466,3 3,9 34,3 5095,1 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 9273,6 253,2 4,5 1359,4 96,1 0,6

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

2233,6 239,9 1,1 9,7 96,9 0,0

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 376,7 97,3 0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1249,9 355,4 0,6 10,7 76,0 0,0

20 продукти переробки овоч≥в

21,1 56,6 0,0 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

1151,8 204,7 0,6 393,7 84,9 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

407,2 89,8 0,2 80,6 Ц 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

4210,0 334,5 2,0 488,0 90,4 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 5463,7 341,4 2,7 17187,3 165,3 7,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

5463,7 341,4 2,7 1788,3 94,2 0,8

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 153,4 63,3 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 15245,6 184,6 6,7
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 2684,3 110,4 1,3 16696,1 159,1 7,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 321,3 91,1 0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

5,5 138,5 0,0 223,4 87,0 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 372,2 112,5 0,2

31 добрива

2,4 Ц 0,0 3346,2 367,0 1,5

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 2260,9 125,7 1,0

33 еф≥рн≥ ол≥њ

4,8 Ц 0,0 2598,5 162,9 1,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

328,2 79,4 0,2 4668,6 139,3 2,1

35 б≥лков≥ речовини

2256,6 161,0 1,1 868,6 123,2 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

60,0 47,8 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

5,6 78,6 0,0 5,3 68,0 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

21,2 9,5 0,0 2031,1 171,4 0,9
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 12456,8 77,4 6,1 49220,1 91,6 21,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

12352,7 77,3 6,1 45145,8 90,0 20,0

40 каучук, іума

104,1 85,3 0,0 4074,3 112,6 1,8
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 76,3 148,2 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 70,2 142,5 0,0

43 натуральне та штучне хутро

Ц Ц Ц 6,1 272,5 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 7187,2 68,0 3,5 344,4 35,9 0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

7187,2 68,0 3,5 321,9 33,6 0,1

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 6,1 367,2 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 16,4 Ц 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 143,8 180,2 0,1 2804,7 119,8 1,2

48 пап≥р та картон

142,6 199,2 0,1 2685,0 118,9 1,2

49 друкована продукц≥€

1,2 14,6 0,0 119,7 143,5 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 13376,4 103,4 6,5 14025,4 102,5 6,3

51 вовна

8,3 Ц 0,0 365,8 168,2 0,2

52 бавовна

Ц Ц Ц 3735,7 65,8 1,7

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

4,0 Ц 0,0 1311,4 143,7 0,6

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

3607,5 296,9 1,8 1738,0 120,4 0,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1 Ц 0,0 2560,3 154,6 1,1

56 вата

18,6 94,4 0,0 184,2 74,5 0,1

57 килими

3202,5 94,5 1,6 1814,5 133,3 0,8

58 спец≥альн≥ тканини

0,0 1,3 0,0 444,2 146,2 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

16,1 68,3 0,0 641,8 100,3 0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 684,6 133,1 0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

1103,4 98,1 0,5 161,5 38,9 0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

5341,1 75,4 2,6 94,9 254,6 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

74,8 103,7 0,0 288,5 108,8 0,1
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 630,8 124,8 0,4 396,0 850,8 0,2

64 взутт€

112,2 395,8 0,1 386,4 830,2 0,2

65 головн≥ убори

518,6 108,7 0,3 9,4 667817,0 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 6923,7 51,4 3,4 3371,9 97,5 1,5

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

183,0 142,1 0,1 221,3 79,7 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

6489,2 50,1 3,2 1703,3 89,4 0,8

70 скло та вироби ≥з скла

251,5 63,1 0,1 1447,3 113,5 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,7 Ц 0,0 71,4 202,4 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 6221,5 72,9 3,1 16361,6 111,1 7,3

72 чорн≥ метали

3182,5 155,8 1,6 3344,4 75,7 1,5

73 вироби з чорних метал≥в

1042,0 64,4 0,5 5651,6 117,9 2,5

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

38,1 5,4 0,0 354,5 123,2 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

1770,1 44,7 0,9 2022,0 120,9 0,9

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 11,8 51,4 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 3456,0 157,5 1,5

80 олово ≥ вироби з нього

0,2 58,3 0,0 0,5 26,2 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

171,7 88,6 0,1 616,6 187,0 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

16,9 73,3 0,0 904,2 90,9 0,4
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 42981,7 86,1 21,1 74173,0 132,4 32,9

84 реактори €дерн≥, котли, машини

7690,8 71,3 3,8 53837,9 132,7 23,9

85 електричн≥ машини

35290,9 90,2 17,3 20335,1 131,7 9,0
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 126,9 67,5 0,1 19380,0 170,8 8,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

12,8 144,1 0,0 Ц Ц Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

114,1 63,6 0,1 19363,7 174,6 8,6

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 16,3 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 4143,9 33,4 2,0 1003,5 111,4 0,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4143,9 33,4 2,0 995,8 110,8 0,4

91 годинники

Ц Ц Ц 0,6 55,1 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 7,1 741,4 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 6864,9 61,1 3,3 3050,9 219,4 1,4

94 мебл≥

6762,3 60,4 3,3 2225,6 260,4 1,0

95 ≥грашки

72,2 501,0 0,0 210,8 204,2 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

30,4 234,5 0,0 614,5 142,0 0,3
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 661,7 73,2 0,3