јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлипн≥ 2016 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлипн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлипн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

”сього 145640,6 68,5 100,0 162991,0 119,8 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 13112,5 59,5 9,0 1109,8 215,7 0,7

01 жив≥ тварини

335,6 2898,8 0,2 1104,6 215,8 0,7

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 5,2 188,1 0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

12776,9 58,0 8,8 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 38069,1 48,9 26,0 3135,4 64,0 2,0

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 341,8 62,2 0,2

07 овоч≥

1496,4 817,1 1,0 119,6 2060,4 0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

3669,3 90,4 2,5 1072,4 869,1 0,7

09 кава, чай

Ц Ц Ц 639,5 124,4 0,4

10 зернов≥ культури

11959,7 20,4 8,2 412,0 12,3 0,3

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

3223,5 208,1 2,2 7,2 Ц 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

17694,9 134,3 12,1 542,9 166,7 0,3

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

25,3 36,0 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 5143,9 490,6 3,5 34,3 Ц 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 6620,2 250,8 4,6 993,5 91,9 0,5

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1420,2 159,7 1,0 8,6 114,9 0,0

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 308,4 110,1 0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

780,7 428,2 0,5 10,7 81,0 0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

803,0 185,2 0,6 208,5 54,1 0,1

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

315,5 84,6 0,2 69,0 Ц 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

3300,8 492,1 2,3 388,3 98,3 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 3762,6 350,8 2,6 13146,4 167,9 8,1

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

3762,6 350,8 2,6 1256,0 90,3 0,8

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 129,4 81,4 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 11761,0 187,3 7,2
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 1691,7 118,3 1,1 12146,1 181,7 7,3

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 131,0 44,5 0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

5,5 138,5 0,0 192,4 97,2 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 372,2 112,5 0,2

31 добрива

2,4 Ц 0,0 2330,1 2440,8 1,4

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 1670,6 136,4 1,0

33 еф≥рн≥ ол≥њ

4,8 Ц 0,0 1811,2 178,1 1,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

264,2 80,5 0,2 3410,8 148,2 2,1

35 б≥лков≥ речовини

1330,2 238,7 0,9 695,8 140,8 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

60,0 69,8 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

4,5 64,9 0,0 5,3 71,2 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

20,1 10,3 0,0 1526,7 211,8 0,9
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 9437,3 84,5 6,5 35957,4 94,8 22,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

9353,9 84,6 6,4 32942,9 93,9 20,2

40 каучук, іума

83,4 77,6 0,1 3014,5 106,4 1,9
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 68,1 180,4 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 62,0 174,6 0,0

43 натуральне та штучне хутро

Ц Ц Ц 6,1 272,5 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 5773,6 68,4 4,0 258,5 34,6 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

5773,6 68,4 4,0 245,3 32,9 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 5,7 443,2 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 7,5 Ц 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 106,0 146,1 0,1 2034,6 120,3 1,3

48 пап≥р та картон

105,2 163,1 0,1 1921,7 118,7 1,2

49 друкована продукц≥€

0,8 9,8 0,0 112,9 156,8 0,1
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 9264,4 94,1 6,3 10329,1 100,1 6,4

51 вовна

8,3 Ц 0,0 281,9 159,0 0,2

52 бавовна

Ц Ц Ц 2656,7 63,7 1,6

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 1007,2 148,4 0,6

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

2368,8 232,8 1,6 1289,1 113,2 0,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1 Ц 0,0 1747,1 136,3 1,1

56 вата

8,6 51,0 0,0 166,4 78,4 0,1

57 килими

2256,6 84,9 1,5 1231,5 125,6 0,8

58 спец≥альн≥ тканини

0,0 0,5 0,0 401,0 199,7 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

11,0 50,5 0,0 497,5 103,0 0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 610,3 133,4 0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

811,7 109,7 0,6 112,7 36,1 0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3737,6 70,1 2,6 67,1 228,9 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

61,7 114,4 0,0 260,6 132,1 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 515,3 121,7 0,4 390,1 837,9 0,2

64 взутт€

91,4 374,2 0,1 382,5 821,6 0,2

65 головн≥ убори

423,9 106,3 0,3 7,4 1840077,5 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 4994,4 47,6 3,4 2463,1 88,6 1,6

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

168,6 150,6 0,1 148,6 73,9 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

4666,1 46,3 3,2 1230,2 74,8 0,8

70 скло та вироби ≥з скла

159,7 51,0 0,1 1084,3 116,0 0,7
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,7 Ц 0,0 62,0 247,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 4648,3 69,5 3,2 11744,2 108,3 7,2

72 чорн≥ метали

2265,2 123,5 1,6 2566,6 69,8 1,6

73 вироби з чорних метал≥в

759,9 76,6 0,5 4050,6 116,2 2,5

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

37,9 5,4 0,0 286,4 132,7 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

1454,0 48,4 1,0 1522,7 116,9 0,9

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 11,8 51,4 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 2195,5 176,2 1,3

80 олово ≥ вироби з нього

0,2 58,3 0,0 0,5 36,2 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

117,2 80,0 0,1 469,4 185,1 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

13,9 75,4 0,0 640,7 101,9 0,4
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 33885,2 82,7 23,3 51296,1 127,8 31,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

5630,9 68,4 3,9 36009,1 126,1 22,1

85 електричн≥ машини

28254,3 86,3 19,4 15287,0 132,1 9,4
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 104,4 66,1 0,1 14410,8 173,9 8,8

86 зал≥зничн≥ локомотиви

12,8 144,1 0,0 Ц Ц Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

91,6 61,5 0,1 14410,8 179,5 8,8
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 3806,4 40,0 2,6 717,8 95,0 0,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

3806,4 40,0 2,6 710,1 94,1 0,4

91 годинники

Ц Ц Ц 0,6 53,0 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 7,1 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 4703,6 52,7 3,3 2268,7 231,5 1,4

94 мебл≥

4623,8 51,9 3,2 1720,5 296,5 1,1

95 ≥грашки

72,2 501,0 0,1 163,7 281,9 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

7,6 77,9 0,0 384,5 112,6 0,2
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 425,0 81,5 0,3