јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цчервн≥ 2016 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цчервн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цчервн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

”сього 125126,8 69,6 100,0 137752,2 120,7 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 10280,9 59,0 8,2 938,7 226,4 0,7

01 жив≥ тварини

177,9 1536,8 0,1 936,1 227,3 0,7

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 2,6 94,3 0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

10103,0 58,0 8,1 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 33693,3 48,5 26,9 2803,7 59,0 2,0

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 341,8 62,2 0,3

07 овоч≥

1276,7 869,4 1,0 119,6 2060,4 0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1444,2 55,3 1,2 999,1 809,6 0,7

09 кава, чай

Ц Ц Ц 471,5 112,6 0,3

10 зернов≥ культури

11959,7 21,4 9,6 321,6 9,7 0,2

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2439,9 172,6 1,9 7,2 Ц 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

16547,5 177,6 13,2 542,9 171,7 0,4

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

25,3 41,5 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 5054,0 605,5 4,0 34,3 Ц 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 4854,8 227,2 3,9 867,4 91,7 0,6

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

163,0 19,4 0,1 8,6 114,9 0,0

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 286,1 111,4 0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

711,9 500,4 0,6 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

749,1 189,3 0,6 195,1 61,3 0,1

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

222,6 71,5 0,2 69,0 Ц 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

3008,2 827,7 2,4 308,6 88,2 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 3023,5 337,0 2,4 11614,8 170,2 8,5

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

3023,5 337,0 2,4 951,1 79,4 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 104,6 79,6 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 10559,1 192,2 7,7
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 1264,5 111,9 0,9 8996,9 161,2 6,5

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 121,7 52,9 0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

5,5 138,5 0,0 163,2 87,6 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 372,2 112,5 0,3

31 добрива

Ц Ц Ц 716,0 917,0 0,5

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 1541,2 143,3 1,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

2,8 Ц 0,0 1524,7 179,8 1,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

184,4 60,0 0,1 2669,3 143,0 1,9

35 б≥лков≥ речовини

1009,1 358,8 0,8 498,3 127,0 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

60,0 69,8 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,6 65,0 0,0 5,0 66,8 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

0,1 0,1 0,0 1385,3 244,6 1,0
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 8491,2 89,2 6,8 31846,0 101,8 23,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

8423,0 89,4 6,7 29328,1 101,1 21,3

40 каучук, іума

68,2 73,4 0,1 2517,9 110,1 1,8
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 63,4 170,2 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 57,3 163,7 0,0

43 натуральне та штучне хутро

Ц Ц Ц 6,1 272,5 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 5099,9 71,1 4,1 237,3 34,1 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

5099,9 71,1 4,1 225,1 32,4 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 5,1 455,8 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 7,1 Ц 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 103,5 151,4 0,1 1615,3 123,9 1,2

48 пап≥р та картон

102,7 169,5 0,1 1514,8 121,2 1,1

49 друкована продукц≥€

0,8 9,8 0,0 100,5 187,7 0,1
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 7767,0 98,3 6,2 9228,6 112,1 6,7

51 вовна

8,3 Ц 0,0 240,9 178,3 0,2

52 бавовна

Ц Ц Ц 2160,5 68,0 1,6

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 890,2 158,5 0,7

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1938,2 248,8 1,5 1118,3 113,3 0,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1 Ц 0,0 1564,3 161,7 1,1

56 вата

4,8 29,3 0,0 137,9 68,9 0,1

57 килими

1962,9 87,0 1,6 971,6 130,0 0,7

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 340,6 185,8 0,3

59 текстильн≥ матер≥али

8,1 41,3 0,0 421,3 102,7 0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 548,9 125,7 0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

713,4 130,8 0,6 588,5 279,5 0,4

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3079,4 72,8 2,5 66,9 295,5 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

51,8 101,4 0,0 178,7 92,0 0,1
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 467,5 126,2 0,4 389,9 837,4 0,3

64 взутт€

91,3 374,2 0,1 382,3 821,2 0,3

65 головн≥ убори

376,2 108,7 0,3 7,4 1840077,5 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 4208,4 48,1 3,3 2126,1 85,1 1,6

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

166,2 167,6 0,1 119,2 73,1 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

3919,4 46,7 3,1 1041,7 67,8 0,8

70 скло та вироби ≥з скла

122,8 47,0 0,1 965,2 120,7 0,7
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,7 Ц 0,0 55,6 222,1 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 3871,6 64,6 3,1 9738,7 105,5 7,1

72 чорн≥ метали

1892,7 105,0 1,5 2260,8 71,3 1,6

73 вироби з чорних метал≥в

594,5 91,4 0,5 3535,6 115,4 2,6

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

36,4 5,3 0,0 261,2 138,0 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

1234,6 45,9 1,0 1108,0 117,6 0,8

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 11,8 51,4 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1619,3 147,1 1,2

80 олово ≥ вироби з нього

0,2 78,6 0,0 0,5 40,7 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

99,6 74,6 0,1 371,4 202,5 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

13,6 79,2 0,0 570,1 103,8 0,4
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 29573,0 91,0 23,7 42384,6 126,1 30,8

84 реактори €дерн≥, котли, машини

4729,8 85,2 3,8 28783,0 120,0 20,9

85 електричн≥ машини

24843,2 92,2 19,9 13601,6 141,2 9,9
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 83,4 66,5 0,1 11944,6 180,8 8,7

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

83,4 71,5 0,1 11944,6 188,0 8,7
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 3457,4 43,8 2,8 634,9 94,8 0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

3457,4 43,8 2,8 627,2 93,8 0,5

91 годинники

Ц Ц Ц 0,6 55,2 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 7,1 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 3831,2 50,9 3,1 1806,4 219,8 1,2

94 мебл≥

3818,8 50,9 3,1 1302,2 281,1 0,9

95 ≥грашки

6,0 41,7 0,0 161,3 291,9 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

6,4 68,6 0,0 342,9 113,0 0,2
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 425,0 81,5 0,3