јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цтравн≥ 2016 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цтравн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цтравн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

”сього 100186,9 68,4 100,0 110750,6 119,9 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 8431,4 62,3 8,4 734,5 201,7 0,7

01 жив≥ тварини

109,0 941,6 0,1 734,5 203,3 0,7

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

8322,4 61,5 8,3 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 25222,8 45,6 25,2 2512,3 54,7 2,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 341,8 62,2 0,3

07 овоч≥

961,7 820,1 1,0 119,6 2060,4 0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1142,6 46,0 1,1 907,4 896,2 0,8

09 кава, чай

Ц Ц Ц 423,4 139,7 0,4

10 зернов≥ культури

11582,9 26,3 11,6 179,3 5,5 0,2

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2231,4 190,4 2,2 7,2 Ц 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

9282,6 123,6 9,3 533,6 169,1 0,5

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

21,6 41,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 3014,3 482,0 3,0 34,3 Ц 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 2894,3 153,8 3,0 744,6 97,8 0,6

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

160,8 19,1 0,2 4,3 68,2 0,0

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 246,3 107,8 0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

566,7 432,9 0,6 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

598,5 214,4 0,6 174,4 74,1 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

189,5 78,6 0,2 50,5 Ц 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1378,8 430,3 1,4 269,1 96,8 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 2341,7 328,4 2,3 9355,6 155,8 8,5

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

2341,7 328,4 2,3 750,2 89,6 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 79,7 76,6 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 8525,7 168,4 7,7
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 616,1 90,8 0,6 7528,1 171,5 6,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 121,7 76,4 0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

5,5 143,8 0,0 105,7 72,2 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 372,2 112,5 0,3

31 добрива

Ц Ц Ц 653,1 1069,9 0,6

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 1272,5 165,4 1,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц Ц Ц 1267,4 192,1 1,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

135,0 89,4 0,1 2032,1 138,9 1,8

35 б≥лков≥ речовини

412,9 429,9 0,4 464,3 143,9 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

60,0 150,8 0,1 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,6 65,0 0,0 0,8 10,9 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

0,1 0,1 0,0 1238,3 264,3 1,1
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 7712,8 98,1 7,7 26610,4 107,4 24,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

7664,6 98,5 7,7 24557,1 106,9 22,2

40 каучук, іума

48,2 63,9 0,0 2053,3 113,2 1,9
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 58,8 218,5 0,1

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 52,7 213,6 0,1

43 натуральне та штучне хутро

Ц Ц Ц 6,1 272,5 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 4388,4 72,7 4,4 200,0 31,0 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

4388,4 72,7 4,4 191,4 29,7 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 1,5 163,6 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 7,1 Ц 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 90,6 139,5 0,1 1381,6 135,6 1,3

48 пап≥р та картон

89,9 156,8 0,1 1295,2 131,6 1,2

49 друкована продукц≥€

0,7 9,7 0,0 86,4 250,2 0,1
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 6433,3 96,4 6,3 7300,7 107,4 6,5

51 вовна

8,3 Ц 0,0 163,8 143,6 0,1

52 бавовна

Ц Ц Ц 1583,2 61,8 1,4

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 890,2 181,2 0,8

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1715,8 241,3 1,7 816,3 107,8 0,7

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1 Ц 0,0 1226,3 144,2 1,1

56 вата

3,9 24,7 0,0 97,2 64,0 0,1

57 килими

1502,9 81,8 1,5 780,7 132,6 0,7

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 280,3 242,9 0,3

59 текстильн≥ матер≥али

6,5 34,4 0,0 363,7 104,6 0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 381,2 93,8 0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

640,1 138,5 0,6 491,5 237,3 0,4

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2512,4 70,0 2,5 57,4 282,6 0,1

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

43,3 115,6 0,0 168,9 91,8 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 361,5 116,8 0,4 389,2 836,0 0,3

64 взутт€

62,6 256,3 0,1 382,3 821,2 0,3

65 головн≥ убори

298,9 104,8 0,3 6,7 9624785,7 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 3413,9 48,5 3,5 1838,1 79,6 1,6

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

154,4 185,7 0,2 102,1 68,6 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

3165,3 47,1 3,2 909,7 61,3 0,8

70 скло та вироби ≥з скла

94,2 40,4 0,1 826,3 122,3 0,7
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,7 Ц 0,0 52,3 311,4 0,1
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 3428,4 66,0 3,4 7937,5 118,8 7,2

72 чорн≥ метали

1818,2 100,9 1,8 1750,8 88,5 1,6

73 вироби з чорних метал≥в

509,6 107,9 0,5 2893,8 127,9 2,6

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

5,3 0,8 0,0 235,1 148,6 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

1016,2 47,9 1,0 888,2 121,7 0,8

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 11,8 51,4 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1353,6 141,9 1,2

80 олово ≥ вироби з нього

0,2 111,5 0,0 0,5 78,7 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

66,7 67,5 0,1 290,2 194,9 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

12,2 100,2 0,0 513,5 123,0 0,5
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 25236,2 93,3 25,1 32029,5 117,9 28,9

84 реактори €дерн≥, котли, машини

3946,8 92,5 3,9 20690,1 107,4 18,7

85 електричн≥ машини

21289,4 93,5 21,2 11339,4 143,7 10,2
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 59,7 58,0 0,1 9803,8 184,9 8,9

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

59,7 58,0 0,1 9803,8 194,2 8,9
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 3337,1 48,8 3,3 465,6 80,6 0,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

3337,1 48,8 3,3 459,2 79,6 0,4

91 годинники

Ц Ц Ц 0,3 28,5 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 6,1 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 3202,7 48,9 3,2 1585,5 229,3 1,5

94 мебл≥

3192,3 48,9 3,2 1163,9 291,2 1,1

95 ≥грашки

6,0 57,1 0,0 132,9 286,2 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

4,4 56,9 0,0 288,7 117,7 0,3
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 188,2 83,7 0,2