јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2016 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

”сього 77056,1 60,8 100,0 85967,9 118,1 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 6427,1 50,9 8,3 632,9 218,0 0,7

01 жив≥ тварини

103,2 892,0 0,1 632,9 220,1 0,7

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

6323,9 50,1 8,2 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 20242,2 40,1 26,3 2833,3 66,1 3,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 327,4 65,3 0,4

07 овоч≥

809,5 773,0 1,1 231,2 3982,0 0,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

962,0 47,6 1,3 1207,6 3231,8 1,4

09 кава, чай

Ц Ц Ц 347,0 145,1 0,4

10 зернов≥ культури

9963,4 23,8 12,9 179,3 5,5 0,2

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1558,4 175,5 2,0 7,2 Ц 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

6929,6 123,3 9,0 533,6 265,4 0,6

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

19,3 44,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 570,1 120,5 0,7 34,3 Ц 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 1523,5 91,4 2,0 632,5 105,3 0,8

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

155,4 18,6 0,2 1,1 44,9 0,0

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 215,6 131,6 0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

482,8 643,6 0,6 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

459,3 186,9 0,6 138,2 72,7 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

140,2 84,0 0,2 48,0 Ц 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

285,8 102,5 0,4 229,6 99,3 0,3
V. ћ≥неральн≥ продукти 1683,5 320,0 2,2 6274,0 124,8 7,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

1683,5 320,0 2,2 448,7 62,6 0,5

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 53,1 51,0 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 5772,2 137,2 6,7
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 326,9 73,1 0,4 5785,3 169,4 6,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 105,8 66,4 0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

2,3 60,9 0,0 78,8 145,5 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 372,2 112,5 0,4

31 добрива

Ц Ц Ц 317,5 696,2 0,4

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 1015,2 161,6 1,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц Ц Ц 1062,2 252,1 1,2

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

87,0 65,6 0,1 1525,2 134,8 1,8

35 б≥лков≥ речовини

174,9 343046,8 0,2 362,7 129,4 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

60,0 150,8 0,1 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,6 65,0 0,0 Ц Ц Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

0,1 0,1 0,0 945,7 265,6 1,1
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 6350,5 98,6 8,2 19930,0 108,5 23,2

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

6320,3 99,1 8,2 18329,3 107,5 21,3

40 каучук, іума

30,2 51,5 0,0 1600,7 122,0 1,9
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 53,1 256,9 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 47,0 255,0 0,0

43 натуральне та штучне хутро

Ц Ц Ц 6,1 272,5 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 3641,6 74,9 4,7 167,1 27,4 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

3641,6 74,9 4,7 159,5 26,2 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 1,3 184,6 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 6,3 Ц 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 88,7 149,5 0,1 985,5 120,7 1,2

48 пап≥р та картон

88,0 169,8 0,1 922,0 117,8 1,1

49 друкована продукц≥€

0,7 9,8 0,0 63,5 190,2 0,1
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 5461,1 98,6 7,2 5641,0 109,6 6,6

51 вовна

8,3 Ц 0,0 134,9 239,4 0,2

52 бавовна

Ц Ц Ц 1420,6 86,6 1,6

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 726,4 182,6 0,8

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1331,7 199,5 1,7 540,5 90,0 0,6

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1 Ц 0,0 837,0 119,8 1,0

56 вата

0,5 3,8 0,0 74,2 60,1 0,1

57 килими

1270,2 77,3 1,7 660,9 122,5 0,8

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 224,3 236,7 0,3

59 текстильн≥ матер≥али

5,2 28,8 0,0 248,1 99,5 0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 205,7 59,9 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

610,8 151,1 0,8 381,2 185,9 0,4

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2197,9 79,6 2,9 52,3 292,2 0,1

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

36,4 123,0 0,1 134,9 75,2 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 326,0 127,1 0,4 385,5 828,1 0,4

64 взутт€

29,7 121,6 0,0 382,3 821,2 0,4

65 головн≥ убори

296,3 127,7 0,4 3,0 Ц 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 2660,3 47,0 3,5 1421,4 67,8 1,7

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

152,5 217,2 0,2 73,2 55,3 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

2427,1 44,9 3,2 696,1 48,6 0,8

70 скло та вироби ≥з скла

80,7 42,3 0,1 652,1 123,0 0,8
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,6 Ц 0,0 40,1 457,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 1926,1 40,2 2,5 6375,1 114,7 7,4

72 чорн≥ метали

556,5 31,2 0,7 1399,2 85,1 1,6

73 вироби з чорних метал≥в

400,3 100,1 0,5 2155,1 110,1 2,5

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

5,3 0,8 0,0 202,5 165,8 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

893,8 48,8 1,2 757,7 145,1 0,9

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 11,8 Ц 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1220,2 153,0 1,4

80 олово ≥ вироби з нього

0,2 148,1 0,0 0,5 86,6 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

58,0 81,3 0,1 230,5 203,2 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

12,0 99,4 0,0 397,6 100,7 0,5
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 20261,1 92,2 26,3 24982,4 118,4 29,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

2938,9 84,7 3,8 15887,7 107,8 18,5

85 електричн≥ машини

17322,2 93,6 22,5 9094,7 143,1 10,6
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 54,3 54,9 0,1 8003,0 195,7 9,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

54,3 54,9 0,1 8003,0 208,6 9,3
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 3031,6 58,0 3,9 321,9 66,0 0,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

3031,6 58,0 3,9 319,6 65,7 0,4

91 годинники

Ц Ц Ц 0,3 28,5 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 2,0 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 2479,9 45,2 3,2 1281,3 210,7 1,5

94 мебл≥

2470,8 45,1 3,2 1009,9 266,7 1,2

95 ≥грашки

6,0 Ц 0,0 52,0 121,0 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

3,1 47,9 0,0 219,4 117,7 0,2
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 188,2 83,7 0,2