јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цберезн≥ 2019 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

”сього 142370,8 102,8 100,0 97778,8 103,6 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 4880,9 47,4 3,4 892,7 62,3 0,9

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 763,4 78,0 0,8

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

259,0 Ц 0,2 119,4 78,7 0,1

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 9,9 3,2 0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

4621,9 44,9 3,2 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 74760,5 119,3 52,6 3100,2 103,5 3,2

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 234,2 83,7 0,2

07 овоч≥

2650,9 183,1 1,9 524,1 1256,7 0,5

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1315,7 76,3 0,9 1034,4 148,2 1,1

09 кава, чай

Ц Ц Ц 107,0 35,2 0,1

10 зернов≥ культури

56378,9 127,5 39,6 1050,2 105,6 1,1

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

3637,2 89,2 2,6 Ц Ц Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

10771,7 96,7 7,6 150,3 25,3 0,2

13 шелак природний

0,3 18,5 0,0 Ц Ц Ц

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

5,8 20,9 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 5910,9 389,5 4,2 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 10146,3 147,9 7,1 929,3 162,2 1,0

16 продукти з м'€са, риби

4,2 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

3144,7 124,7 2,2 23,2 984,0 0,0

18 какао та продукти з нього

2,3 33,6 0,0 281,2 469,0 0,3

19 готов≥ продукти ≥з зерна

721,3 81,2 0,5 Ц Ц Ц

20 продукти переробки овоч≥в

38,6 Ц 0,0 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

537,3 210,0 0,4 214,3 378,8 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

205,1 118,1 0,1 45,2 232,0 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

5492,8 182,2 3,9 365,4 120,9 0,4
V. ћ≥неральн≥ продукти 2818,4 102,1 2,0 5703,0 195,3 5,8

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

2818,4 104,9 2,0 590,8 99,4 0,6

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 5112,2 223,3 5,2
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 265,2 56,3 0,2 10681,9 101,2 10,9

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 2562,6 120,8 2,6

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц Ц Ц 40,8 59,4 0,0

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 625,9 98,8 0,6

31 добрива

Ц Ц Ц 3872,9 174,3 4,0

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 944,9 62,0 1,0

33 еф≥рн≥ ол≥њ

12,4 13,8 0,0 450,3 41,0 0,5

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

32,9 13,8 0,0 416,5 30,6 0,4

35 б≥лков≥ речовини

98,0 87,4 0,1 339,2 102,2 0,3

36 порох ≥ вибуховi речовини

2,7 1858,7 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц Ц Ц 67,1 129,5 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

119,2 Ц 0,1 1361,7 119,1 1,4
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 4401,9 67,8 3,1 17768,4 94,2 18,2

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

4363,3 68,1 3,1 15404,7 95,4 15,8

40 каучук, іума

38,6 45,5 0,0 2363,7 87,5 2,4
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 0,1 1,7 0,0 17,7 83,8 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

0,1 1,7 0,0 17,7 83,8 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 3110,5 73,2 2,2 223,9 51,9 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

3110,5 73,2 2,2 222,4 51,9 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 1,5 64,3 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 65,4 64,9 0,0 1478,7 105,0 1,5

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 0,0 Ц 0,0

48 пап≥р та картон

65,0 64,5 0,0 1465,5 104,7 1,5

49 друкована продукц≥€

0,4 Ц 0,0 13,2 167,7 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 8555,4 115,4 6,0 6434,7 95,2 6,7

51 вовна

Ц Ц Ц 75,2 76,4 0,1

52 бавовна

2,9 Ц 0,0 2113,3 100,4 2,2

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 642,7 109,4 0,7

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

2293,8 162,4 1,6 966,9 94,8 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

20,1 Ц 0,0 733,7 114,8 0,8

56 вата

11,0 49,5 0,0 44,1 82,5 0,0

57 килими

3722,2 108,3 2,6 722,2 58,8 0,7

58 спец≥альн≥ тканини

0,7 Ц 0,0 120,7 108,7 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

4,3 55,8 0,0 460,8 138,8 0,5

60 трикотажн≥ полотна

1,4 Ц 0,0 60,8 17,3 0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

242,8 72,3 0,2 113,4 91,7 0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2223,4 105,0 1,6 23,6 101,1 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

32,8 41,1 0,0 357,3 422,3 0,4
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 381,7 96,6 0,2 50,1 337,0 0,1

64 взутт€

176,7 210,8 0,1 44,4 408,8 0,1

65 головн≥ убори

205,0 65,8 0,1 5,7 143,0 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 2349,0 111,6 1,6 1981,2 113,8 2,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

27,1 67,6 0,0 115,5 48,9 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

2177,4 116,7 1,5 1300,2 195,4 1,3

70 скло та вироби ≥з скла

144,5 72,3 0,1 565,5 67,4 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 0,4 20,4 0,0 27,8 93,0 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 4575,1 104,6 3,2 6816,8 82,9 7,0

72 чорн≥ метали

2629,9 101,3 1,8 807,9 41,4 0,8

73 вироби з чорних метал≥в

738,4 158,1 0,5 2447,9 100,1 2,5

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

123,1 200,5 0,1 153,4 133,7 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

996,6 90,2 0,7 1451,3 104,9 1,5

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 217,9 Ц 0,2

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 749,6 53,5 0,8

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

71,2 79,6 0,1 326,1 134,0 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

15,9 29,2 0,0 662,7 97,0 0,7
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 12375,5 57,5 8,7 23727,0 92,8 24,2

84 реактори €дерн≥, котли, машини

3497,7 95,1 2,5 14223,2 83,9 14,5

85 електричн≥ машини

8877,8 49,7 6,2 9503,8 110,1 9,7
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 271,2 110,4 0,2 16565,6 150,2 16,9

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

271,2 110,4 0,2 16565,6 150,2 16,9
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 653,7 114,4 0,5 496,7 61,4 0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

653,7 114,4 0,5 493,5 61,4 0,5

91 годинники

Ц Ц Ц 0,1 2,4 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 3,1 95,1 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 6848,7 106,7 4,8 653,9 81,2 0,7

94 мебл≥

6811,7 108,0 4,8 282,2 77,0 0,3

95 ≥грашки

3,8 114,7 0,0 191,7 114,7 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

33,2 30,4 0,0 180,0 66,3 0,2
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 229,2 128,9 0,2