јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цберезн≥ 2016 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2015р.

у % до загального обс€гу

”сього 55228,5 60,4 100,0 60234,9 110,4 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 4603,1 47,6 8,3 411,6 194,0 0,7

01 жив≥ тварини

41,9 362,1 0,1 411,6 196,6 0,7

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

4561,2 47,2 8,2 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 13309,2 36,7 24,1 2227,7 56,0 3,7

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 251,4 63,8 0,4

07 овоч≥

664,0 634,1 1,2 96,4 1660,1 0,2

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

771,8 55,9 1,4 1106,2 2960,4 1,8

09 кава, чай

Ц Ц Ц 263,9 154,7 0,4

10 зернов≥ культури

5620,1 19,2 10,2 151,0 4,6 0,3

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

817,3 133,0 1,5 7,2 Ц 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

5419,0 113,4 9,8 351,6 283,7 0,6

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

17,0 53,7 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 406,1 122,9 0,7 34,3 Ц 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 1185,8 88,0 2,1 491,7 118,6 0,9

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

137,3 17,2 0,2 1,1 Ц 0,0

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 166,5 118,4 0,3

19 готов≥ продукти ≥з зерна

456,6 668,1 0,8 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

321,1 277,3 0,6 107,8 99,9 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

92,7 87,5 0,2 48,0 Ц 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

178,1 86,8 0,3 168,3 105,4 0,3
V. ћ≥неральн≥ продукти 1036,9 291,2 1,9 4855,2 112,0 8,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

1036,9 291,2 1,9 310,2 54,4 0,5

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 26,1 33,3 0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 4518,9 122,6 7,5
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 186,9 71,7 0,4 4529,4 186,3 7,5

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 67,7 46,5 0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

0,2 Ц 0,0 49,1 131,6 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 372,2 145,2 0,6

31 добрива

Ц Ц Ц 234,0 1138,3 0,4

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 873,3 209,0 1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц Ц Ц 850,8 380,5 1,4

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

35,6 43,3 0,1 1100,5 131,3 1,8

35 б≥лков≥ речовини

88,4 173367,0 0,2 275,7 123,2 0,5

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

60,0 Ц 0,1 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,6 71,4 0,0 Ц Ц Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

0,1 0,1 0,0 706,1 271,3 1,2
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 4705,7 98,4 8,5 13220,2 102,8 21,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

4694,3 98,3 8,5 12223,6 102,7 20,3

40 каучук, іума

11,4 218,2 0,0 996,6 104,2 1,6
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 40,8 197,7 0,1

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 34,7 188,6 0,1

43 натуральне та штучне хутро

Ц Ц Ц 6,1 272,5 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 2690,5 75,7 4,9 118,0 20,8 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

2690,5 75,7 4,9 115,8 20,5 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,8 181,3 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 1,4 Ц 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 29,7 73,7 0,0 626,8 110,3 1,0

48 пап≥р та картон

29,6 89,5 0,0 594,7 109,7 1,0

49 друкована продукц≥€

0,1 2,0 0,0 32,1 124,1 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 4556,4 110,3 8,3 3556,4 99,6 5,9

51 вовна

Ц Ц Ц 83,8 397,6 0,1

52 бавовна

Ц Ц Ц 563,0 47,4 0,9

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 539,2 164,6 0,9

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1063,2 298,3 1,9 395,4 95,3 0,7

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1 Ц 0,0 621,1 218,0 1,0

56 вата

0,5 8,6 0,0 45,4 56,4 0,1

57 килими

900,9 84,5 1,6 358,7 92,7 0,6

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 178,7 243,8 0,3

59 текстильн≥ матер≥али

3,7 22,2 0,0 176,6 89,8 0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 103,5 33,1 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

540,3 149,0 1,0 325,2 312,1 0,5

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2016,1 87,4 3,7 44,0 620,3 0,1

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

31,6 229,0 0,1 121,8 70,5 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 153,0 83,9 0,3 383,0 822,7 0,6

64 взутт€

Ц Ц Ц 382,3 821,2 0,6

65 головн≥ убори

153,0 89,7 0,3 0,5 Ц 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 1822,8 44,2 3,3 1073,5 58,9 1,8

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

112,9 179,9 0,2 49,8 45,3 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

1657,0 42,1 3,0 530,1 39,5 0,9

70 скло та вироби ≥з скла

52,9 41,1 0,1 493,6 133,0 0,8
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,6 Ц 0,0 40,1 457,9 0,1
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 1250,9 39,8 2,2 4322,9 111,7 7,2

72 чорн≥ метали

352,9 35,3 0,6 830,8 67,2 1,4

73 вироби з чорних метал≥в

273,7 86,9 0,5 1545,3 106,1 2,6

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

5,3 1,3 0,0 145,6 155,0 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

559,2 40,8 1,0 517,6 233,0 0,9

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 11,8 Ц 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 832,6 174,0 1,4

80 олово ≥ вироби з нього

0,2 148,1 0,0 0,5 86,6 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

48,4 103,6 0,1 126,4 144,7 0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

11,2 95,2 0,0 312,3 108,3 0,5
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 14732,5 93,9 26,7 17500,6 109,5 29,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1801,0 72,5 3,3 10660,4 99,9 17,7

85 електричн≥ машини

12931,5 97,9 23,4 6840,2 128,6 11,4
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 44,7 729,5 0,1 5432,5 194,5 9,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

44,7 729,5 0,1 5432,5 194,9 9,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 2703,6 74,6 4,9 230,1 63,1 0,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2703,6 74,6 4,9 227,8 62,6 0,4

91 годинники

Ц Ц Ц 0,3 28,5 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 2,0 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 1809,1 44,9 3,3 951,9 200,4 1,6

94 мебл≥

1800,2 44,7 3,3 750,0 241,3 1,2

95 ≥грашки

6,0 Ц 0,0 47,3 110,0 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

2,9 56,1 0,0 154,6 127,5 0,3
“овари придбан≥ в портах Ц Ц Ц 188,2 83,7 0,3