јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ за с≥ченьЦберезень 2013 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у %  до с≥чн€Цберезн€  2012р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у %  до  с≥чн€Цберезн€ 2012р.

у % до загального обс€гу

”сього 126529,3 135,7 100,0 88921,1 60,7 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 9406,9 157,9 7,4 1976,4 366,9 2,2
01 жив≥ тварини Ц Ц Ц 1104,7 210,8 1,2
04 молоко ≥ молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед 9406,9 157,9 7,4 871,7 5956,9 1,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 34711,5 173,0 27,5 2377,4 46,6 2,8
06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини 1,5 Ц 0,0 626,6 62,1 0,7
07 овоч≥ 196,3 119,7 0,2 170,4 227,4 0,2
08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи 1242,4 67,0 1,0 1029,4 115,0 1,2
09 кава, чай 13,0 118,4 0,0 239,3 116,3 0,3
10 зернов≥ культури 17626,1 160,8 13,9 90,2 3,3 0,1
11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥ 1233,9 79,4 1,0 13,2 105,5 0,0
12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин 14368,7 261,0 11,4 154,1 114,0 0,2
13 шелак природний Ц Ц Ц 54,2 487,1 0,1
14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€ 29,6 311,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 5745,3 2537,7 4,5 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 2720,1 86,1 2,1 659,5 70,5 0,7
17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру 1956,0 108,9 1,5 6,6 23,6 0,0
18 какао та продукти з нього Ц Ц Ц 337,4 73,5 0,4
19 готов≥ продукти ≥з зерна 39,8 Ц 0,0 3,4 11,5 0,0
20 продукти переробки овоч≥в 59,5 7,5 0,1 12,2 763,2 0,0
21 р≥зн≥ харчов≥ продукти 137,1 192,7 0,1 299,9 71,9 0,3
22 алкогольн≥ та безалкогольн≥ напоњ та оцет 507,2 182,9 0,4 Ц Ц Ц
23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥ 20,5 9,0 0,0 Ц Ц Ц
V. ћ≥неральн≥ продукти 2485,6 111,4 2,0 2775,5 105,7 3,1
25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€ 2482,9 111,9 2,0 995,5 207,2 1,1
26 руди, шлак ≥ зола Ц Ц Ц 204,4 Ц 0,2
27 палива м≥неральн≥, нафта ≥ продукти њњ перегонки 2,7 23,5 0,0 1575,6 73,4 1,8
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 233,9 17,3 0,2 1800,8 71,4 2,0
28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ Ц Ц Ц 60,5 28,2 0,1
29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки Ц Ц Ц 275,3 224,5 0,3
31 добрива Ц Ц Ц 33,3 2,6 0,0
32 екстракти дубильн≥ 118,2 48,8 0,1 424,9 81,3 0,5
33 еф≥рн≥ ол≥њ Ц Ц Ц 130,8 254,3 0,1
34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини Ц Ц Ц 395,5 176,2 0,4
35 б≥лков≥ речовини 75,7 30,4 0,1 62,3 96,4 0,1
37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари 40,0 Ц 0,0 7,1 Ц 0,0
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€ Ц Ц Ц 411,1 679,1 0,5
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 14610,5 139,3 11,6 25997,4 85,2 29,2
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али 14603,6 139,6 11,6 24355,2 84,9 27,4
40 каучук, гума 6,9 26,3 0,0 1642,2 89,7 1,8
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 0,1 3,3 0,0 45,7 139,3 0,0
42 вироби ≥з шк≥ри 0,1 3,3 0,0 16,6 50,5 0,0
43 натуральне та штучне хутро Ц Ц Ц 29,1 Ц 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 4206,9 95,3 3,3 427,9 63,5 0,4
44 деревина ≥ вироби з деревини 4201,9 95,2 3,3 398,6 60,8 0,4
45 корок та вироби з нього 5,0 Ц 0,0 29,3 161,7 0,0
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 13,9 36,6 0,0 1159,9 62,8 1,3
48 пап≥р та картон 12,5 38,3 0,0 1110,7 68,6 1,2
49 друкована продукц≥€ 1,4 26,1 0,0 49,2 21,5 0,1
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 7361,8 122,8 5,8 9147,6 134,7 10,3
51 вовна Ц Ц Ц 66,4 48,5 0,1
52 бавовна 1,4 12,3 0,0 1597,5 158,2 1,8
53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна Ц Ц Ц 1059,8 127,7 1,2
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥ 7,9 1186,8 0,0 2141,3 90,7 2,4
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна 26,7 162,3 0,0 748,1 144,5 0,8
56 вата 0,1 41,6 0,0 71,9 183,7 0,1
57 килими 2552,2 134,2 2,0 544,3 190,9 0,6
58 спец≥альн≥ тканини 0,8 72,2 0,0 132,2 130,2 0,1
59 текстильн≥ матер≥али 6,0 100,4 0,0 333,4 151,4 0,4
60 трикотажн≥ полотна 0,0 Ц 0,0 190,5 36,6 0,2
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥ 746,0 133,8 0,6 59,9 47,1 0,1
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥ 3871,9 110,6 3,1 86,6 302,3 0,1
63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби 148,8 Ц 0,1 2115,7 345,6 2,4
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 101,2 35,4 0,1 132,5 139,6 0,1
64 взутт€ Ц Ц Ц 132,5 139,7 0,1
65 головн≥ убори 101,2 42,4 0,1 Ц Ц Ц
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 6078,8 76,9 4,8 2194,0 176,2 2,5
68 вироби з каменю, г≥псу, цементу 361,8 668,0 0,3 252,1 166,2 0,3
69 керам≥чн≥ вироби 5608,0 72,2 4,4 1176,9 435,9 1,3
70 скло та вироби ≥з скла 109,0 129,0 0,1 765,0 92,9 0,9
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ Ц Ц Ц 1,6 2,6 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 1703,2 97,4 1,4 6708,2 60,1 7,6
72 чорн≥ метали 917,2 Ц 0,7 3493,7 44,8 3,9
73 вироби з чорних метал≥в 380,0 67,3 0,3 2047,7 109,4 2,3
74 м≥дь ≥ вироби з нењ 135,7 32,2 0,1 141,5 83,5 0,2
76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього 156,4 23,0 0,2 114,7 35,9 0,1
79 цинк ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 491,1 75,2 0,6
80 олово ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 0,6 175,3 0,0
82 ≥нструменти, ножов≥ вироби 109,8 145,5 0,1 105,2 88,7 0,1
83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в 4,1 48,6 0,0 313,7 147,2 0,4
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 29531,0 143,6 23,3 22282,5 30,2 25,1
84 реактори €дерн≥, котли, машини 3798,6 107,9 3,0 15991,3 23,6 18,0
85 електричн≥ машини 25732,4 150,9 20,3 6291,2 103,8 7,1
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 554,0 61,6 0,4 9931,4 138,4 11,2
86 зал≥зничн≥ локомотиви 31,6 Ц 0,0 Ц Ц Ц
87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного 108,9 124,3 0,1 9732,1 135,6 11,0
88 л≥тальн≥ апарати 413,5 50,9 0,3 Ц Ц Ц
89 судна Ц Ц Ц 199,3 Ц 0,2
XVIII. ѕрилади i апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 1000,3 50,9 0,8 352,9 105,8 0,4
90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 1000,3 50,9 0,8 352,5 112,1 0,4
91 годинники Ц Ц Ц 0,3 1,8 0,0
92 музичн≥ ≥нструменти Ц Ц Ц 0,1 506,7 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 6064,3 103,2 4,8 506,1 76,1 0,6
94 мебл≥ 6011,0 102,6 4,8 334,5 62,3 0,4
95 ≥грашки 52,3 530,2 0,0 0,3 1,2 0,0
96 р≥зн≥ готов≥ вироби 1,0 22,8 0,0 171,3 162,5 0,2
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 443,8 115,4 0,5