јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлютому 2024 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2023р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2023р.

у % до загального обс€гу

”сього 132144,0 95,9 100,0 103586,4 99,9 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 7652,2 161,2 5,8 2056,4 267,7 2,0

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 864,5 316,8 0,8

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

37,1 10,2 0,0 163,2 Ц 0,2

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

112,5 42,1 0,1 617,7 211,7 0,6

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

7502,6 182,3 5,7 411,0 202,0 0,4
II. ѕродукти рослинного походженн€ 57038,3 95,8 43,1 3547,3 134,9 3,5

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 255,3 112,4 0,2

07 овоч≥

1091,3 184,6 0,8 423,7 171,0 0,4

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

891,8 117,8 0,7 2009,2 139,5 1,9

09 кава, чай

Ц Ц Ц 271,9 119,6 0,3

10 зернов≥ культури

40005,0 101,7 30,3 480,8 530,9 0,5

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

309,2 21,4 0,2 52,9 13,4 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

14730,7 84,7 11,1 53,5 2712,5 0,1

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

10,3 217,5 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 14046,8 74,6 10,6 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 20936,9 113,6 15,9 4070,1 86,8 3,8

16 продукти з м'€са, риби

Ц Ц Ц 37,7 19,6 0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

8678,5 159,5 6,6 768,0 70,8 0,7

18 какао та продукти з нього

0,5 Ц 0,0 1695,6 90,0 1,6

19 готов≥ продукти ≥з зерна

591,0 94,0 0,4 958,0 89,7 0,9

20 продукти переробки овоч≥в

744,4 2064,7 0,6 162,9 114,3 0,2

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

22,3 13,7 0,0 294,8 116,3 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

2985,0 57,1 2,3 106,1 241,6 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

7915,2 114,3 6,0 47,0 244,3 0,0
V. ћ≥неральн≥ продукти 592,7 108,8 0,4 10959,1 55,0 10,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

592,7 108,8 0,4 1010,3 97,8 1,0

26 руди, шлак ≥ зола

0,0 4,0 0,0 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 9948,8 52,7 9,6
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 1657,6 117,4 1,3 6821,8 57,9 6,5

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 354,1 139,3 0,3

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

85,6 219,7 0,1 674,0 984,7 0,7

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 2,4 0,7 0,0

31 добрива

Ц Ц Ц 2099,2 27,4 2,0

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 535,3 301,2 0,5

33 еф≥рн≥ ол≥њ

100,3 103,1 0,1 230,4 181,8 0,2

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

916,8 125,1 0,7 907,7 103,1 0,9

35 б≥лков≥ речовини

129,8 28,5 0,1 548,8 84,3 0,5

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

425,1 527,8 0,3 1469,9 97,6 1,4
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 3185,3 111,2 2,4 14514,2 98,8 14,0

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3164,9 110,8 2,4 11836,0 100,3 11,4

40 каучук, іума

20,4 272,3 0,0 2678,2 92,7 2,6
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 6,9 142,8 0,0 28,3 285,0 0,0

41  шк≥ри

Ц Ц Ц 0,0 17,7 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

6,9 142,8 0,0 28,3 286,8 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 2865,8 107,2 2,2 163,5 140,2 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

2847,7 106,8 2,2 163,0 149,3 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,5 6,6 0,0

46 вироби з соломи

18,1 304,8 0,0 Ц Ц Ц
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 64,0 143,2 0,0 3008,8 154,2 2,9

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 80,9 Ц 0,1

48 пап≥р та картон

53,9 120,5 0,0 2918,0 149,7 2,8

49 друкована продукц≥€

10,1 Ц 0,0 9,9 551,6 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 3218,5 67,9 2,4 6543,4 120,4 6,3

51 вовна

Ц Ц Ц 73,2 150,0 0,1

52 бавовна

1,3 Ц 0,0 974,1 124,8 0,9

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 446,9 132,6 0,4

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

2,4 114,9 0,0 1150,3 134,4 1,1

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 501,7 79,3 0,5

56 вата

Ц Ц Ц 52,9 100,1 0,1

57 килими

2212,5 68,6 1,7 656,6 147,3 0,6

58 спец≥альн≥ тканини

24,4 90,1 0,0 179,2 109,0 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

2,0 1032,4 0,0 526,6 300,7 0,5

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 779,1 84,8 0,8

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

40,6 141,0 0,0 340,3 114,6 0,3

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

904,2 62,8 0,7 225,1 72,6 0,2

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

31,1 217,4 0,0 637,4 153,7 0,6
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 130,0 47,2 0,1 13,9 14,4 0,0

64 взутт€

105,9 49,2 0,1 6,4 6,8 0,0

65 головн≥ убори

6,6 14,0 0,0 7,4 235,1 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

17,5 134,5 0,0 Ц Ц Ц
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 1840,9 378,9 1,4 1168,8 100,7 1,1

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

84,9 52,6 0,1 121,4 120,4 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

1716,7 677,5 1,3 555,4 84,0 0,5

70 скло та вироби ≥з скла

39,3 55,3 0,0 492,0 123,4 0,5
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 0,4 1,0 0,0 1,3 6,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 3457,0 132,2 2,6 6596,8 127,1 6,4

72 чорн≥ метали

722,5 139,6 0,6 1975,0 114,2 1,9

73 вироби з чорних метал≥в

426,7 84,7 0,3 2783,5 135,4 2,7

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

0,0 0,1 0,0 114,6 75,0 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 7,6 38767,9 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

2271,0 147,7 1,7 108,5 30,3 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 358,9 744,1 0,4

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 1,8 106,4 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

10,1 78,8 0,0 275,3 122,4 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

26,7 157,4 0,0 971,6 156,9 0,9
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 2513,1 25,5 1,9 23787,5 104,8 23,0

84 реактори €дерн≥, котли, машини

884,0 46,1 0,7 14174,6 123,3 13,7

85 електричн≥ машини

1629,1 20,5 1,2 9612,9 85,8 9,3
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 2944,3 259,3 2,3 17896,7 167,1 17,3

86 зал≥зничн≥ локомотиви

80,9 Ц 0,1 Ц Ц Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

2863,4 252,2 2,2 16932,4 158,1 16,4

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 964,3 Ц 0,9
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 222,0 169,0 0,2 824,6 128,5 0,8

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

222,0 169,0 0,2 823,7 128,7 0,8

91 годинники

Ц Ц Ц 0,9 19466,0 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 9771,3 103,5 7,4 1583,5 140,4 1,6

94 мебл≥

9697,6 103,1 7,3 1219,4 156,3 1,2

95 ≥грашки

1,2 17,6 0,0 174,7 97,3 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

72,5 217,5 0,1 189,4 112,8 0,2
XXI. “вори мистецтва Ц Ц Ц 0,4 Ц 0,0

97 твори мистецтва

Ц Ц Ц 0,4 Ц 0,0