јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлютому 2016 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2015р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2015р.

у % до загального обс€гу

”сього 32374,4 56,2 100,0 35039,8 100,1 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 3196,2 43,6 9,9 306,7 188,4 0,9

01 жив≥ тварини

41,9 362,1 0,1 306,7 191,7 0,9

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

3154,3 43,1 9,8 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 6430,2 29,3 19,9 1504,7 41,2 4,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 219,0 70,1 0,6

07 овоч≥

446,4 Ц 1,4 34,8 Ц 0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

368,4 40,3 1,2 889,4 Ц 2,5

09 кава, чай

Ц Ц Ц 217,1 127,3 0,6

10 зернов≥ культури

2045,0 12,3 6,3 56,0 1,8 0,2

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

224,6 66,5 0,7 Ц Ц Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

3334,7 80,9 10,3 88,4 Ц 0,3

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

11,1 42,9 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 236,7 206,5 0,7 34,3 Ц 0,1
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 574,6 52,8 1,8 299,7 127,4 0,8

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

137,3 17,2 0,4 1,1 Ц 0,0

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 107,5 152,9 0,3

19 готов≥ продукти ≥з зерна

133,4 1072,8 0,4 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

129,2 207,3 0,4 83,4 104,5 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

59,2 92,4 0,2 24,4 Ц 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

115,5 108,9 0,4 83,3 97,9 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 304,6 128,9 0,9 3386,2 122,1 9,7

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

304,6 128,9 0,9 167,9 47,4 0,5

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 26,1 49,3 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 3192,2 135,0 9,1
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 37,9 49,2 0,1 2793,2 192,8 8,0

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 44,3 Ц 0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц Ц Ц 16,0 58,2 0,0

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 372,2 145,2 1,1

31 добрива

Ц Ц Ц 26,1 268,3 0,1

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 491,5 219,3 1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц Ц Ц 452,3 432,6 1,3

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

35,2 18414,3 0,1 699,3 144,0 2,0

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 232,6 137,1 0,7

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,6 726,0 0,0 Ц Ц Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

0,1 0,4 0,0 458,9 269,0 1,3
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 2681,6 88,2 8,3 7772,5 94,2 22,2

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

2671,8 88,0 8,3 7188,5 93,7 20,5

40 каучук, іума

9,8 243,9 0,0 584,0 100,7 1,7
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 21,7 171,9 0,1

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 21,7 208,9 0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 1699,2 74,2 5,2 63,5 13,8 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

1699,2 74,2 5,2 62,5 13,5 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,6 198,4 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 0,4 Ц 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 26,3 106,5 0,1 382,1 96,4 1,1

48 пап≥р та картон

26,3 130,3 0,1 352,5 95,2 1,0

49 друкована продукц≥€

0,0 0,0 0,0 29,6 114,5 0,1
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 3143,0 134,1 9,7 2237,8 100,5 6,3

у тому числ≥

           

51 вовна

Ц Ц Ц 82,7 606,9 0,2

52 бавовна

Ц Ц Ц 440,9 68,7 1,3

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 328,6 139,5 0,9

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

695,7 347,4 2,2 258,0 104,7 0,7

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1 Ц 0,0 418,4 225,8 1,2

56 вата

0,5 1036,8 0,0 41,3 61,8 0,1

57 килими

557,7 90,4 1,7 254,6 157,3 0,7

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 114,6 207,7 0,3

59 текстильн≥ матер≥али

1,2 7,4 0,0 79,9 51,9 0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 46,0 16,2 0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

329,2 299,9 1,0 130,6 2026,8 0,4

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1528,8 109,3 4,7 15,0 260,6 0,1
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 86,0 48,0 0,3 1,7 7,8 0,0

64 взутт€

Ц Ц Ц 1,7 7,8 0,0

65 головн≥ убори

86,0 51,5 0,3 0,0 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 1035,0 40,3 3,2 734,9 49,8 2,1

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

1,7 6,5 0,0 24,2 30,7 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

1001,2 40,9 3,1 393,1 33,3 1,1

70 скло та вироби ≥з скла

32,1 35,8 0,1 317,6 148,9 0,9
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,6 Ц 0,0 20,3 4727,3 0,1
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 526,2 31,4 1,6 2354,7 91,7 6,7

72 чорн≥ метали

177,2 335,5 0,5 525,9 55,7 1,5

73 вироби з чорних метал≥в

89,6 42,1 0,3 859,9 114,6 2,5

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

2,4 0,8 0,0 82,4 167,1 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

243,3 22,5 0,8 277,5 294,6 0,8

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 11,8 Ц 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 337,5 70,5 1,0

80 олово ≥ вироби з нього

0,2 148,1 0,0 0,5 86,6 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

9,4 29,5 0,0 69,5 131,1 0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

4,1 35,9 0,0 189,7 98,7 0,5
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 8769,1 92,5 27,1 9726,8 106,2 27,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1062,5 82,9 3,3 5444,2 93,9 15,5

85 електричн≥ машини

7706,6 94,0 23,8 4282,6 127,5 12,2
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 25,8 468,4 0,1 2614,9 150,8 7,5

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

25,8 468,4 0,1 2614,9 150,8 7,5
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 2560,3 105,0 7,9 124,5 107,8 0,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2560,3 105,0 7,9 124,5 108,6 0,4
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 1040,1 38,1 3,2 659,6 212,1 1,8

94 мебл≥

1037,2 38,1 3,2 535,6 219,6 1,5

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 12,1 146,3 0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

2,9 104,0 0,0 111,9 190,1 0,3