јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ за с≥ченьЦлютий 2013 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у %  до с≥чн€Цлютого  2012р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у %  до  с≥чн€Цлютого 2012р.

у % до загального обс€гу

”сього 79736,3 150,5 100,0 53947,6 50,1 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 6819,1 192,3 8,6 1279,8 360,5 2,4
01 жив≥ тварини Ц Ц Ц 849,0 249,5 1,6
04 молоко ≥ молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед 6819,1 192,3 8,6 430,8 2943,6 0,8
II. ѕродукти рослинного походженн€ 16694,9 194,0 20,9 1490,1 38,1 2,8
06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини 1,5 Ц 0,0 313,3 69,6 0,6
07 овоч≥ 109,8 104,0 0,1 147,4 317,8 0,3
08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи 912,1 76,2 1,2 840,3 143,7 1,6
09 кава, чай Ц Ц Ц 121,7 108,9 0,2
10 зернов≥ культури 6441,8 289,3 8,1 Ц Ц Ц
11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥ 501,6 42,5 0,6 13,2 105,5 0,0
12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин 8712,0 224,1 10,9 Ц Ц Ц
13 шелак природний Ц Ц Ц 54,2 487,1 0,1
14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€ 16,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 5656,3 2498,4 7,1 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 2210,0 100,3 2,7 357,1 79,9 0,7
17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру 1623,3 113,9 2,0 3,4 13,5 0,0
18 какао та продукти з нього Ц Ц Ц 214,3 115,4 0,4
19 готов≥ продукти ≥з зерна 30,2 Ц 0,0 Ц Ц Ц
20 продукти переробки овоч≥в 8,1 1,9 0,0 12,2 Ц 0,0
21 р≥зн≥ харчов≥ продукти 94,7 179,4 0,1 127,2 53,8 0,3
22 алкогольн≥ та безалкогольн≥ напоњ та оцет 433,2 252,0 0,6 Ц Ц Ц
23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥ 20,5 17,8 0,0 Ц Ц Ц
V. ћ≥неральн≥ продукти 1407,9 99,1 1,8 1950,4 120,9 3,7
25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€ 1407,9 99,9 1,8 863,7 579,5 1,6
26 руди, шлак ≥ зола Ц Ц Ц 33,3 Ц 0,1
27 палива м≥неральн≥, нафта ≥ продукти њњ перегонки Ц Ц Ц 1053,4 71,9 2,0
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 195,1 22,0 0,3 1203,7 151,8 2,2
28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ Ц Ц Ц 60,5 34,9 0,1
29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки Ц Ц Ц 209,8 449,1 0,4
31 добрива Ц Ц Ц 33,3 37,6 0,1
32 екстракти дубильн≥ 79,4 64,2 0,1 278,3 98,6 0,5
33 еф≥рн≥ ол≥њ Ц Ц Ц 17,8 113,7 0,0
34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини Ц Ц Ц 231,2 250,5 0,4
35 б≥лков≥ речовини 75,7 Ц 0,1 51,6 127,0 0,1
37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари 40,0 Ц 0,1 2,4 Ц 0,0
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€ Ц Ц Ц 318,8 591,5 0,6
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 10052,5 152,2 12,6 16412,2 80,7 30,4
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али 10047,7 152,4 12,6 15530,3 80,4 28,8
40 каучук, гума 4,8 45,6 0,0 881,9 86,2 1,6
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 0,1 2,7 0,0 44,5 215,2 0,1
42 вироби ≥з шк≥ри 0,1 2,7 0,0 15,4 74,3 0,0
43 натуральне та штучне хутро Ц Ц Ц 29,1 Ц 0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 2496,8 104,0 3,1 307,0 72,2 0,6
44 деревина ≥ вироби з деревини 2496,8 104,0 3,1 278,1 68,3 0,5
45 корок та вироби з нього Ц Ц Ц 28,9 162,9 0,1
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 11,3 37,3 0,0 775,7 63,9 1,4
48 пап≥р та картон 11,2 36,9 0,0 726,8 73,1 1,3
49 друкована продукц≥€ 0,1 Ц 0,0 48,9 22,3 0,1
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 5147,6 124,1 6,5 6084,7 166,1 11,3
51 вовна Ц Ц Ц 66,4 53,4 0,1
52 бавовна 1,3 16,2 0,0 1184,6 157,0 2,2
53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна Ц Ц Ц 755,6 165,8 1,4
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥ 3,8 667,7 0,0 1497,4 108,0 2,8
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна 2,3 18,6 0,0 595,3 204,8 1,1
56 вата 0,1 41,1 0,0 64,1 206,1 0,1
57 килими 1864,7 163,3 2,4 357,4 224,3 0,7
58 спец≥альн≥ тканини 0,5 51,5 0,0 85,7 144,2 0,2
59 текстильн≥ матер≥али 4,0 93,1 0,0 194,8 173,1 0,4
60 трикотажн≥ полотна 0,0 Ц 0,0 109,8 60,9 0,2
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥ 532,9 118,3 0,7 10,3 59,9 0,0
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥ 2629,8 104,0 3,3 61,5 255,0 0,1
63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби 108,2 Ц 0,1 1101,8 1660,3 2,0
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 85,8 42,1 0,1 73,7 217,0 0,1
64 взутт€ Ц Ц Ц 73,7 217,4 0,1
65 головн≥ убори 85,8 54,9 0,1 Ц Ц Ц
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 4159,2 82,9 5,2 1846,6 239,9 3,4
68 вироби з каменю, г≥псу, цементу 313,4 2100,1 0,4 184,0 186,9 0,3
69 керам≥чн≥ вироби 3784,2 76,4 4,7 1103,2 587,0 2,1
70 скло та вироби ≥з скла 61,6 137,2 0,1 559,4 115,8 1,0
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ Ц Ц Ц 1,6 2,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 1094,1 86,9 1,4 3184,4 70,8 5,9
72 чорн≥ метали 659,7 Ц 0,8 1205,5 45,2 2,2
73 вироби з чорних метал≥в 180,3 59,9 0,2 1179,2 112,6 2,2
74 м≥дь ≥ вироби з нењ 42,5 15,8 0,1 90,0 82,7 0,2
76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього 156,4 24,9 0,2 107,1 89,9 0,2
79 цинк ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 327,6 101,9 0,6
80 олово ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 0,0 15,1 0,0
82 ≥нструменти, ножов≥ вироби 51,5 98,4 0,1 52,3 53,4 0,1
83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в 3,7 48,4 0,0 222,7 167,2 0,4
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 18830,1 162,7 23,6 13486,7 20,6 25,0
84 реактори €дерн≥, котли, машини 2396,4 110,3 3,0 9144,2 14,9 17,0
85 електричн≥ машини 16433,7 174,9 20,6 4342,5 112,5 8,0
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 84,0 10,3 0,1 4823,2 133,6 8,9
86 зал≥зничн≥ локомотиви 15,8 Ц 0,0 Ц Ц Ц
87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного 68,2 1143,2 0,1 4823,2 133,6 8,9
XVIII. ѕрилади i апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 887,6 114,9 1,1 294,4 131,7 0,5
90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 887,6 114,9 1,1 294,0 143,2 0,5
91 годинники Ц Ц Ц 0,3 1,8 0,0
92 музичн≥ ≥нструменти Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 3903,9 120,3 4,9 331,8 93,5 0,6
94 мебл≥ 3903,3 120,4 4,9 223,4 80,0 0,4
95 ≥грашки Ц Ц Ц 0,3 2,4 0,0
96 р≥зн≥ готов≥ вироби 0,6 15,2 0,0 108,1 167,6 0,2