јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥ 2024 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2023р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2023р.

у % до загального обс€гу

”сього 76482,7 124,3 100,0 57476,0 111,4 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 4520,1 186,5 5,9 664,2 140,7 1,1

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 477,2 360,5 0,8

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

37,1 15,2 0,0 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

47,3 31,3 0,1 106,7 78,3 0,2

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

4435,7 218,6 5,8 80,3 39,5 0,1
II. ѕродукти рослинного походженн€ 36833,1 171,5 48,2 1663,1 149,4 2,9

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 197,0 170,0 0,3

07 овоч≥

637,1 258,4 0,8 129,7 145,9 0,2

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

449,5 120,3 0,6 1123,2 168,7 2,0

09 кава, чай

Ц Ц Ц 62,5 110,4 0,1

10 зернов≥ культури

23067,6 197,9 30,2 110,2 121,6 0,2

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

68,0 9,6 0,1 39,8 42,6 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

12600,6 148,3 16,5 0,7 34,3 0,0

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

10,3 Ц 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 9215,5 74,3 12,0 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 9998,6 107,6 13,1 2191,1 109,3 3,8

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

2980,5 133,8 3,9 429,8 97,7 0,8

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 984,7 103,5 1,7

19 готов≥ продукти ≥з зерна

236,1 62,9 0,3 468,7 135,9 0,8

20 продукти переробки овоч≥в

332,0 1973,0 0,4 71,5 531,5 0,1

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

22,3 33,5 0,0 177,4 325,7 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

1881,8 55,3 2,5 12,0 168,9 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

4545,9 142,0 6,0 47,0 3034,0 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 148,5 39,0 0,2 6909,1 60,8 12,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

148,5 39,0 0,2 483,0 86,7 0,8

26 руди, шлак ≥ зола

0,0 Ц 0,0 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 6426,1 59,4 11,2
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 967,9 151,3 1,4 3640,2 107,9 6,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 186,2 114,8 0,3

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

39,2 402,1 0,1 52,5 474,0 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 1240,1 89,3 2,2

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 494,4 547,8 0,9

33 еф≥рн≥ ол≥њ

26,4 38,9 0,0 38,1 107,2 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

349,9 120,0 0,5 597,5 154,5 1,0

35 б≥лков≥ речовини

129,8 48,0 0,2 389,1 97,6 0,7

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

422,6 248035,2 0,6 642,3 71,3 1,1
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 1425,2 100,6 1,9 7912,2 106,2 13,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1406,0 99,7 1,9 6408,5 107,1 11,2

40 каучук, іума

19,2 301,2 0,0 1503,7 102,8 2,6
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 11,5 932,7 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 11,5 932,7 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 1185,8 98,9 1,5 108,5 100,0 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

1177,0 98,6 1,5 108,2 100,0 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,3 94,8 0,0

46 вироби з соломи

8,8 148,6 0,0 Ц Ц Ц
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 38,8 127,5 0,0 1842,9 182,8 3,2

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 31,6 Ц 0,1

48 пап≥р та картон

29,5 96,9 0,0 1802,0 178,8 3,1

49 друкована продукц≥€

9,3 Ц 0,0 9,3 1846,9 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 1788,8 86,1 2,3 3899,0 159,6 6,9

51 вовна

Ц Ц Ц 55,8 114,4 0,1

52 бавовна

1,3 Ц 0,0 586,6 164,9 1,0

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 332,5 716,7 0,6

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,1 22,7 0,0 599,9 134,1 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 404,5 108,0 0,7

56 вата

Ц Ц Ц 43,1 170,3 0,1

57 килими

1402,2 100,8 1,8 391,4 265,6 0,7

58 спец≥альн≥ тканини

9,6 65,7 0,0 91,3 129,2 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

2,0 1522,2 0,0 316,6 301,2 0,6

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 285,8 161,1 0,5

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

15,3 132,2 0,0 215,1 208,7 0,4

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

349,1 53,3 0,5 217,7 70,6 0,4

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

9,2 194,5 0,0 358,7 154,5 0,6
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 20,3 14,9 0,0 4,2 4,4 0,0

64 взутт€

15,6 16,0 0,0 3,2 3,4 0,0

65 головн≥ убори

4,7 12,2 0,0 0,9 2349,2 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 830,6 284,1 1,0 544,1 80,1 0,9

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

35,8 34,6 0,0 26,9 142,5 0,0

69 керам≥чн≥ вироби

772,9 498,4 1,0 314,4 65,7 0,5

70 скло та вироби ≥з скла

21,9 64,7 0,0 202,8 111,6 0,4
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 0,1 0,4 0,0 0,3 3,0 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 1661,6 203,7 2,2 3327,5 120,3 5,8

72 чорн≥ метали

107,7 150,5 0,2 894,1 121,1 1,6

73 вироби з чорних метал≥в

230,6 90,8 0,3 1421,1 119,3 2,5

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

0,0 Ц 0,0 59,1 61,2 0,1

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

1311,5 279,0 1,7 56,5 22,3 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 123,4 Ц 0,2

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 1,8 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

7,7 114,6 0,0 172,3 172,0 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

4,1 31,1 0,0 599,2 155,2 1,0
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 1500,9 38,9 2,0 13808,4 114,9 24,0

84 реактори €дерн≥, котли, машини

338,3 44,2 0,5 8455,3 145,1 14,7

85 електричн≥ машини

1162,6 37,6 1,5 5353,1 86,5 9,3
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 1382,2 276,4 1,8 9582,1 168,0 16,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

21,4 Ц 0,0 Ц Ц Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

1360,8 272,1 1,8 9215,9 161,5 16,0

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 366,2 Ц 0,6
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 73,4 117,6 0,1 472,6 109,8 0,8

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

73,4 117,6 0,1 472,4 110,3 0,8

91 годинники

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 4891,3 109,0 6,4 894,6 163,1 1,6

94 мебл≥

4854,2 108,9 6,4 742,1 189,7 1,3

95 ≥грашки

1,2 17,6 0,0 59,9 84,9 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

35,9 149,0 0,0 92,6 106,7 0,2
XXI. “вори мистецтва Ц Ц Ц 0,4 Ц 0,0

97 твори мистецтва

Ц Ц Ц 0,4 Ц 0,0