јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥ 2019 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

”сього 47818,5 110,6 100,0 25552,4 89,3 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 1914,2 95,8 4,0 336,9 45,4 1,3

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 265,2 43,5 1,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

64,0 Ц 0,1 66,9 137,6 0,3

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 4,8 5,7 0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

1850,2 92,6 3,9 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 27057,2 133,8 56,7 844,5 89,3 3,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 65,3 50,9 0,2

07 овоч≥

1222,7 307,1 2,6 137,2 6298,5 0,5

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

431,9 86,2 0,9 428,1 145,5 1,7

09 кава, чай

Ц Ц Ц 40,9 88,1 0,2

10 зернов≥ культури

21520,5 169,0 45,0 173,0 52,9 0,7

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

792,0 60,5 1,7 Ц Ц Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

3090,1 58,6 6,5 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 1120,3 228,5 2,3 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 3399,3 114,6 7,2 319,4 366,1 1,3

16 продукти з м'€са, риби

4,2 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1331,0 117,5 2,8 23,2 Ц 0,1

18 какао та продукти з нього

0,1 1,7 0,0 79,6 405,1 0,3

19 готов≥ продукти ≥з зерна

162,3 55,0 0,3 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

121,1 154,3 0,3 51,6 171,7 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

78,9 107,4 0,2 17,1 Ц 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1701,7 123,0 3,6 147,9 Ц 0,6
V. ћ≥неральн≥ продукти 649,1 69,4 1,4 1022,1 185,2 4,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

649,1 71,9 1,4 201,7 94,0 0,8

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 820,4 271,9 3,2
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 9,6 9,1 0,0 2302,3 116,1 9,0

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 158,0 2150,5 0,6

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц Ц Ц 18,9 65,4 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 233,1 Ц 0,9

31 добрива

Ц Ц Ц 914,3 640,5 3,6

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 106,1 41,1 0,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ

3,9 12,4 0,0 123,9 32,5 0,5

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

5,7 7,7 0,0 133,8 29,5 0,5

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 103,2 217,4 0,4

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц Ц Ц 1,1 Ц 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц Ц Ц 509,9 76,9 2,0
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 1276,7 64,1 2,6 3867,9 49,9 15,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1261,9 64,5 2,6 3364,2 48,7 13,1

40 каучук, іума

14,8 43,4 0,0 503,7 59,3 2,0
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 1,0 20,1 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 1,0 20,1 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 1069,3 88,8 2,2 84,4 79,1 0,3

44 деревина ≥ вироби з деревини

1069,3 88,8 2,2 84,2 79,7 0,3

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,2 17,8 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 6,3 35,4 0,0 486,8 113,6 1,9

48 пап≥р та картон

6,2 34,7 0,0 483,2 112,9 1,9

49 друкована продукц≥€

0,1 Ц 0,0 3,6 832,4 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 2426,1 110,5 5,0 1918,6 82,2 7,5

51 вовна

Ц Ц Ц 49,4 91,4 0,2

52 бавовна

0,4 Ц 0,0 572,8 77,1 2,2

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 334,9 94,7 1,3

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

405,2 90,2 0,8 203,4 67,1 0,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

18,6 Ц 0,0 279,0 220,6 1,1

56 вата

3,2 41,9 0,0 6,8 21,3 0,0

57 килими

1233,7 120,4 2,6 217,8 50,0 0,9

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 16,6 44,7 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

0,9 72,0 0,0 99,9 134,2 0,4

60 трикотажн≥ полотна

0,5 Ц 0,0 42,8 28,2 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

55,4 116,4 0,1 38,6 478,8 0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

695,0 110,5 1,5 4,0 54,1 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

13,2 37,1 0,0 52,6 681,1 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 100,8 114,8 0,3 Ц Ц Ц

64 взутт€

27,2 279,8 0,1 Ц Ц Ц

65 головн≥ убори

73,6 94,3 0,2 Ц Ц Ц
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 851,6 99,3 1,8 734,3 120,8 2,9

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

0,7 10,5 0,0 64,8 73,1 0,3

69 керам≥чн≥ вироби

809,0 106,6 1,7 497,0 207,1 1,9

70 скло та вироби ≥з скла

41,9 45,4 0,1 172,5 61,7 0,7
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 0,3 339,4 0,0 7,6 63,3 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 1630,0 164,2 3,4 1684,9 62,2 6,7

72 чорн≥ метали

849,6 159,0 1,8 327,4 51,3 1,3

73 вироби з чорних метал≥в

363,3 424,0 0,8 635,0 75,5 2,5

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

60,9 96882,2 0,1 73,2 157,5 0,3

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

339,0 95,4 0,7 285,7 85,7 1,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

9,4 115,4 0,0 93,8 202,7 0,4

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

7,8 85,0 0,0 269,8 210,9 1,1
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 3637,2 52,2 7,6 6739,0 96,6 26,4

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1027,6 100,1 2,1 2842,1 68,3 11,1

85 електричн≥ машини

2609,6 43,9 5,5 3896,9 138,4 15,3
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 59,8 163,8 0,1 4905,5 170,1 19,2

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

59,8 163,8 0,1 4905,5 170,1 19,2
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 391,3 1010,6 0,8 126,8 62,7 0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

391,3 1010,6 0,8 125,3 63,6 0,5

91 годинники

Ц Ц Ц 0,0 1,4 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 1,5 56,1 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 2219,4 103,7 4,6 170,4 64,0 0,6

94 мебл≥

2209,4 103,9 4,6 50,9 38,8 0,2

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 83,1 115,1 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

10,0 81,7 0,0 36,4 57,6 0,1