јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ за с≥чень 2013 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у %  до с≥чн€  2012р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у %  до  с≥чн€ 2012р.

у % до загального обс€гу

”сього 40472,4 171,9 100,0 25235,1 107,7 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 3202,2 197,5 7,9 636,8 475,0 2,5
01 жив≥ тварини Ц Ц Ц 544,9 456,3 2,2
04 молоко ≥ молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед 3202,2 197,5 7,9 91,9 628,0 0,3
II. ѕродукти рослинного походженн€ 8057,6 171,0 19,9 745,9 22,9 3,0
07 овоч≥ 51,7 246,5 0,1 71,5 343,4 0,3
08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи 454,8 68,3 1,1 520,5 170,6 2,1
09 кава, чай Ц Ц Ц 99,7 195,5 0,4
10 зернов≥ культури 2906,1 329,8 7,2 Ц Ц Ц
11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥ 279,4 48,5 0,7 Ц Ц Ц
12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин 4360,3 169,8 10,8 Ц Ц Ц
13 шелак природний Ц Ц Ц 54,2 487,1 0,2
14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€ 5,3 Ц 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 5069,5 2816,4 12,5 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 1122,2 197,7 2,7 202,1 107,8 0,8
17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру 741,8 386,9 1,8 Ц Ц Ц
18 какао та продукти з нього Ц Ц Ц 121,5 190,5 0,5
19 готов≥ продукти ≥з зерна 15,0 Ц 0,0 Ц Ц Ц
21 р≥зн≥ харчов≥ продукти 44,9 Ц 0,1 80,6 65,2 0,3
22 алкогольн≥ та безалкогольн≥ напоњ та оцет 306,9 262,0 0,8 Ц Ц Ц
23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥ 13,6 34,2 0,0 Ц Ц Ц
V. ћ≥неральн≥ продукти 622,5 94,0 1,5 990,7 92,6 3,8
25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€ 622,5 95,7 1,5 515,9 1437144,4 2,0
26 руди, шлак ≥ зола Ц Ц Ц 33,3 Ц 0,1
27 палива м≥неральн≥, нафта ≥ продукти њњ перегонки Ц Ц Ц 441,5 41,3 1,7
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 155,2 219,6 0,4 666,0 185,3 2,6
28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ Ц Ц Ц 3,5 4,3 0,0
29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки Ц Ц Ц 206,4 481,7 0,8
31 добрива Ц Ц Ц 11,0 220,1 0,0
32 екстракти дубильн≥ 39,5 Ц 0,1 142,7 125,3 0,6
33 еф≥рн≥ ол≥њ Ц Ц Ц 5,8 68,8 0,0
34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини Ц Ц Ц 79,1 205,7 0,3
35 б≥лков≥ речовини 75,7 Ц 0,2 17,3 86,5 0,1
37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари 40,0 Ц 0,1 1,6 Ц 0,0
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€ Ц Ц Ц 198,6 406,8 0,8
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 5630,1 189,1 13,9 8121,5 100,8 32,1
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али 5627,7 189,2 13,9 7758,8 102,3 30,7
40 каучук, гума 2,4 74,0 0,0 362,7 77,8 1,4
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 0,1 14,5 0,0 13,5 127,4 0,1
42 вироби ≥з шк≥ри 0,1 14,5 0,0 13,5 127,4 0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 1150,7 96,1 2,8 90,4 48,6 0,4
44 деревина ≥ вироби з деревини 1150,7 96,1 2,8 75,7 41,7 0,3
45 корок та вироби з нього Ц Ц Ц 14,7 337,6 0,1
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 10,7 821,2 0,0 319,9 74,4 1,3
48 пап≥р та картон 10,6 813,1 0,0 319,9 98,1 1,3
49 друкована продукц≥€ 0,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 2788,8 145,2 6,9 3136,2 179,8 12,6
51 вовна Ц Ц Ц 50,2 76,9 0,2
52 бавовна 0,5 8,9 0,0 655,5 181,2 2,6
53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна Ц Ц Ц 404,6 171,7 1,6
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥ 0,0 12,0 0,0 750,3 104,7 3,0
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна 2,0 46,6 0,0 375,9 230,6 1,5
56 вата 0,0 2,5 0,0 21,6 141,8 0,1
57 килими 923,5 191,8 2,3 66,2 320,2 0,3
58 спец≥альн≥ тканини 0,3 68,3 0,0 45,2 201,3 0,2
59 текстильн≥ матер≥али 1,2 42,2 0,0 51,5 87,5 0,2
60 трикотажн≥ полотна 0,0 Ц 0,0 89,2 1192,4 0,4
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥ 274,8 302,2 0,7 5,9 158,7 0,0
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥ 1547,0 116,0 3,8 46,1 508,9 0,2
63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби 39,5 Ц 0,1 574,0 879,9 2,3
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 27,3 34,0 0,1 36,3 Ц 0,1
64 взутт€ Ц Ц Ц 36,3 Ц 0,1
65 головн≥ убори 27,3 47,8 0,1 Ц Ц Ц
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 1696,0 67,6 4,2 1199,3 308,9 4,7
68 вироби з каменю, г≥псу, цементу 24,8 194,5 0,1 130,5 712,8 0,5
69 керам≥чн≥ вироби 1656,5 66,9 4,1 910,2 868,5 3,6
70 скло та вироби ≥з скла 14,7 83,6 0,0 158,6 59,8 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ Ц Ц Ц 1,6 30,7 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 449,1 129,8 1,2 1240,6 51,5 4,9
72 чорн≥ метали 182,7 Ц 0,5 504,7 32,0 2,0
73 вироби з чорних метал≥в 88,1 97,0 0,2 375,3 98,8 1,5
74 м≥дь ≥ вироби з нењ 0,1 0,1 0,0 39,7 81,9 0,2
76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього 144,4 127,5 0,4 2,0 1,7 0,0
79 цинк ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 163,7 100,8 0,6
82 ≥нструменти, ножов≥ вироби 33,1 402,8 0,1 15,2 17,3 0,0
83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в 0,7 55,6 0,0 140,0 428,6 0,6
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 8766,5 185,0 21,7 5859,9 160,7 23,2
84 реактори €дерн≥, котли, машини 868,3 115,8 2,2 3691,9 219,3 14,6
85 електричн≥ машини 7898,2 198,1 19,5 2168,0 110,5 8,6
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 42,3 8750,0 0,2 1728,9 126,8 6,9
86 зал≥зничн≥ локомотиви 15,8 Ц 0,1 Ц Ц Ц
87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного 26,5 5476,0 0,1 1728,9 126,8 6,9
XVIII. ѕрилади i апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 285,8 56,6 0,7 119,8 458,5 0,5
90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 285,8 56,6 0,7 119,7 1510,6 0,5
92 музичн≥ ≥нструменти Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 1395,8 95,8 3,4 125,7 75,6 0,5
94 мебл≥ 1395,5 95,8 3,4 87,4 64,4 0,3
95 ≥грашки Ц Ц Ц 0,3 667,1 0,0
96 р≥зн≥ готов≥ вироби 0,3 45,2 0,0 38,0 124,0 0,2