Архів : 2014 2015 2016 2017 2018

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами регіону
в 2017 році

(тис.дол. США)
 

Експорт

Імпорт

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього 26779,4 5583,3 6176,3 7393,4 7626,4 13494,1 2458,8 3916,9 3575,3 3543,1
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 15117,7 3034,6 3118,0 4493,6 4471,5

Послуги для переробки товарів за кордоном

15117,7 3034,6 3118,0 4493,6 4471,5

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

...1

...1

...1

...1

...1

752,9 192,5 221,0 192,8 146,6
Транспортні послуги 10166,4 2256,2 2641,0 2718,8 2550,4 2998,8 197,6 550,3 1050,2 1200,7

з них

                   

Послуги морського транспорту

244,5 ...1 63,6 ...1 85,0

Послуги залізничного транспорту

...1

...1

...1

1966,8 39,5 257,6 773,5 896,2

Послуги автомобільного транспорту

10102,7 2256,2 2634,5 2718,8 2493,2 536,6 92,1 147,7 140,7 156,1

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

...1

...1

...1

224,0 ...1 71,0 ...1 53,4
Послуги, пов’язані з подорожами 45,0 ...1 7,6 ...1 13,6 3006,6 623,7 779,5 739,0 864,4

з них

                   

Послуги під час інших ділових подорожей

3,6 ...1 1,1 ...1 0,6 3006,6 623,7 779,5 739,0 864,4
Послуги з будівництва ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Послуги зі страхування 12,0 ...1 0,2 11,3 ...1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 851,9 ...1 321,5 169,3 ...1
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 1527,0 352,5 ...1 ...1 ...1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 881,8 215,3 103,1 96,6 466,8 982,1 251,8 277,0 159,2 294,1
Ділові послуги 307,0 49,5 182,7 26,4 48,4 3231,5 637,6 1372,2 866,4 355,3

з них

                   

Професійні та консалтингові послуги

...1 ...1 779,6 330,1 74,1 259,4 116,0

Наукові та технічні послуги

74,2 ...1 ...1 ...1 26,7 1601,2 105,6 1008,1 400,9 86,6

Послуги операційного лізингу

...1 ...1 ...1 ...1 ...1 443,4 ...1 ...1 ...1 ...1
Державні та урядові послуги ...1 ...1 ...1 ...1

______________
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.