Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області    
в 2021 році

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до   2020р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до   2020р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 27951,3 111,7 100,0 22596,7 87,0 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 10403,2 97,3 37,2

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

10403,2 97,3 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій к к к 886,8 141,3 3,9
Транспортні послуги 11321,7 117,5 40,5 7052,9 107,2 31,2

з них

           

Послуги морського транспорту

к к к 1052,3 91,8 14,9

Послуги залізничного транспорту

к к к

Послуги автомобільного транспорту

10994,8 117,2 97,1 3129,1 118,4 44,4
Послуги, пов’язані з подорожами 275,4 297,7 1,0 3337,4 104,5 14,8

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

39,2 к 14,2 3337,4 104,5 100,0

Послуги пов’язані з освітньою подорожжю

к к к

Послуги під час інших особистих подорожей

к к к
Послуги з будівництва 1503,5 144,6 5,4 к к к
Послуги зі страхування к к к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 899,9 к 4,0
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності к к к 5593,8 59,6 24,8
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 2027,1 184,8 7,3 1920,4 68,6 8,5

з них

           

Комп’ютерні послуги

2006,1 184,6 99,0 1810,7 69,0 94,3
Ділові послуги 2050,3 89,3 7,3 2891,1 117,6 12,8

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

1496,0 138,7 73,0 1786,4 118,5 61,8

Наукові та технічні послуги

525,9 56,6 25,7 377,5 139,6 13,1

Послуги операційного лізингу

к к к к к к
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.