Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами  
в 2019 році

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до  2018р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до  2018р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 24055,3 88,1 100,0 26022,5 160,3 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 10538,1 71,9 43,8

Послуги для переробки товарів за кордоном

10538,1 71,9 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій к к к 311,2 55,3 1,2
Транспортні послуги 9886,5 90,7 41,1 6570,6 123,9 25,2

з них

           

Послуги залізничного транспорту

к к к 3816,9 95,4 58,1

Послуги автомобільного транспорту

9797,3 93,4 99,1 2178,6 257,7 33,2
Послуги, пов’язані з подорожами 125,3 229,6 0,5 4136,5 105,4 15,9

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

10,1 152,1 8,0 4120,8 105,4 99,6
Послуги з будівництва 503,3 к 2,1 к к к
Послуги зі страхування 3,4 147,8 0,0
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 889,2 112,3 3,4
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності к к 4831,7 455,7 18,6

з них

           

Послуги франшизи та використання торгової марки

4203,3 к 87,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 491,9 67,7 2,0 2741,5 339,9 10,5

з них

           

Комп’ютерні послуги

491,9 67,7 100,0 2702,0 336,9 98,6
Ділові послуги 2342,5 362,7 9,7 6462,9 178,0 24,8

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

970,9 1143,5 41,4 1075,1 121,5 16,6

Наукові та технічні послуги

1119,5 256,7 47,8 4600,0 239,1 71,2

Послуги операційного лізингу

к к к 623,0 к 9,6
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.