Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами регіону 
в 2018 році

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до  2017р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до  2017р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 27035,6 101,0 100,0 15938,0 118,1 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 14593,6 96,5 54,0

Послуги для переробки товарів за кордоном

14593,6 96,5 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій ...1 ...1 ...1 561,4 74,6 3,5
Транспортні послуги 10878,7 107,0 40,2 5253,0 175,2 33,0

з них

           

Послуги залізничного транспорту

...1 ...1 ...1 3969,4 201,8 75,6

Послуги автомобільного транспорту

10465,6 103,6 96,2 835,9 155,8 15,9
Послуги, пов’язані з подорожами 54,6 121,3 0,2 3882,5 129,1 24,4

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

6,6 184,4 12,1 3868,1 128,7 99,6
Послуги з будівництва ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Послуги зі страхування 11,0 91,2 0,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 792,1 93,0 5,0
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 989,7 64,8 6,2
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 726,3 82,4 2,7 805,7 82,0 5,1

з них

           

Комп’ютерні послуги

726,3 82,4 100,0 802,1 82,5 99,6
Ділові послуги 493,4 160,7 1,8 3489,2 108,0 21,9

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

...1 ...1 ...1 813,4 104,3 23,3

Наукові та технічні послуги

380,7 513,2 77,2 1883,9 117,7 54,0
Державні та урядові послуги ...1 ...1 ...1
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.