Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами  
в січні–вересні 2019 року

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–вересня 2018р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до січня–вересня 2018р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 16451,7 79,9 100,0 16212,9 132,1 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 7942,2 70,4 48,3

Послуги для переробки товарів за кордоном

7942,2 70,4 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій к к к 223,6 51,1 1,4
Транспортні послуги 7549,0 88,0 45,9 4738,3 133,1 29,2

з них

           

Послуги залізничного транспорту

к к к 3039,5 113,7 64,1

Послуги автомобільного транспорту

7479,4 89,9 99,1 1334,0 249,4 28,2
Послуги, пов’язані з подорожами 59,3 149,3 0,4 3102,0 104,0 19,1

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

7,8 177,7 13,2 3086,3 104,0 99,5
Послуги з будівництва к к к к к к
Послуги зі страхування 2,2 145,3 0,0
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю к к к
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 4323,4 616,2 26,7

з них

           

Послуги франшизи та використання торгової марки

3805,6 к 88,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 156,5 64,0 1,0 547,6 83,1 3,4

з них

           

Комп’ютерні послуги

156,5 64,0 100,0 545,8 83,3 99,7
Ділові послуги 498,0 223,4 3,0 2743,5 85,0 16,9

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

879,7 113,8 32,1

Наукові та технічні послуги

336,5 260,5 67,6 1264,1 68,9 46,1

Послуги операційного лізингу

к к к 460,2 к 16,8
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.