Архів : 2015 2016 2017 2018 2019

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
в області за видами економічної діяльності
у 2019 році1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

31.12.2019

тис.дол. США

у % до загального підсумку

тис.дол. США

у % до загального підсумку

Усього 200530,9 100,0 203008,4 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 7136,7 3,6 6987,5 3,4
Промисловість 158283,3 79,0 160640,5 79,3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

95,8 0,1 107,3 0,1

переробна промисловість

158094,6 78,8 160432,4 79,1

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92,9 0,1 100,8 0,1
Будівництво 269,2 0,1 286,8 0,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 23899,5 11,9 24315,5 12,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1520,5 0,8 1487,9 0,7
Операції з нерухомим майном 9053,2 4,5 8922,2 4,4
Інші види економічної діяльності 368,5 0,1 368,0 0,1
__________________
1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.