Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Засоби телефонного зв'язку
на 1 жовтня 2017 року

(од)
 

Міська телефонна
мережа

Сільська телефонна
мережа

усього

у т.ч.
населення
усього у т.ч.
населення
Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку (фіксована телефонна лінія) – усього 114889 75797 28985 24583

у тому числі

       

основних телефонних ліній

104573 75462 28985 24583

фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу

фіксованого телефонного зв'язку
відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування

10316 335
Кількість таксофонів загального користування – усього ...1 х ...1 х

з них універсальні

...1 х ...1 х
Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на
100 сімей
х 30 х 11
____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.