Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Засоби телефонного зв'язку
на 1 липня 2016 року

(од)
 

Міська телефонна
мережа

Сільська телефонна
мережа

усього

у т.ч.
населення
усього у т.ч.
населення
Кількість абонентів фіксованого
телефонного зв'язку (фіксована
телефонна лінія) – усього
140886 99652 37765 32959

у тому числі

       

основних телефонних ліній

130023 98965 37765 32959

фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу

фіксованого телефонного зв'язку
відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування

10863 687
Кількість таксофонів загального користування – усього 179 х 9 х

з них універсальні

179 х 9 х
Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на
100 сімей
х 39 х 14