Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
у 2018 році

(у фактичних цінах з урахуваннм ПДВ; тис.грн)
 

Обсяг реалізованих послуг у сфері
телекомунікацій та поштового зв’язку

З нього обсяг міжнародних
реалізованих послуг

усього

з них
населенню
усього з них
населенню
Усього 1142694,6 719223,6 33501,7 15536,0

у тому числі 

       

поштова та кур’єрська діяльність

138097,0 ...1 13007,8 ...1

телеграфний зв’язок

...1 ...1 ...1 ...1

фіксований телефонний зв’язок

99899,8 59470,6 ...1 ...1

з нього

       

міський

69836,3 33999,4 х х

сільський

...1 ...1 х х

міжміський та міжнародний

...1 ...1 ...1 ...1

рухомий (мобільний) зв’язок

677699,2 480741,2 17991,4 2500,8

супутниковий зв’язок

трансляція, ретрансляція теле- та
радіопрограм, технічне обслуговування й
експлуатація обладнання в мережах
мовлення, радіозв’язок

19888,9 12276,8

з них кабельне телебачення

12136,4 11697,9

проводове мовлення

...1 ...1 х х

інтернет-послуги

163304,6 116412,7

з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу

138977,9 113836,9
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.