Архів : 2008 2009 2010 2011

Доходи від надання послуг пошти та зв'язку
за 2011 рік

(тис.грн.)
 

Доходи від надання послуг пошти та  зв'язку – всього1

У тому числі населенню

Послуги пошти та зв’язку – всього

704506,1

211735,6
 у тому числі         
поштового 66218,6 10216,5
телеграфного 276,8 232,5
телефонного міського 85507,1 61914,3
телефонного сільського 12136,6 10855,4
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 32190,9 18659,1
ІР-телефонії
кур’єрської діяльності
проводового мовлення 6301,3 5387,2
спеціального і фельдзв’язку 2339,5

передачі і прийому телевізійних
та радіопрограм, радіозв’язку

29171,9 24626,1

з нього кабельного телебачення

24559,6 24434,3

нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот

882,3 3,5

комп’ютерного

65096,8 47888,9

з нього надання доступу до мережі "Інтернет"

63002,6 47132,0

мобільного

404384,3 31952,1

з нього

   

стільникового

404384,3 31952,1

пошукового (пейджингового)

транкінгового

супутникового

радіозв’язку розподільчих систем (широкосмуговий доступ)

цифрової безпроводової телефонії

     

___________________

1 З урахуванням ПДВ.