Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 липня 2019 року

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,
з 1 га зібраної площі

га

у % до
1 липня 2018р.

ц

у % до
1 липня 2018р.

ц

у % до
1 липня 2018р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1 2965,3 149,8 135577,2 140,5 45,7 93,8

у тому числі

           

пшениця

к к к к к к

ячмінь

2903,3 184,8 133295,2 173,0 45,9 93,5
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) к к к к к к
Картопля 145,0 103,6 18155,0 95,0 125,2 91,7
Культури овочеві відкритого ґрунту 85,5 115,5 9505,0 111,5 111,2 96,5
Культури плодові та ягідні

х

х

58606,32

41,9

х

х

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1 2965,3 149,8 135577,2 140,5 45,7 93,8

у тому числі

           

пшениця

к к к к к к

ячмінь

2903,3 184,8 133295,2 173,0 45,9 93,5
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) к к к к к к
Картопля
Культури овочеві відкритого ґрунту к к к
Культури плодові та ягідні

х

х

945,32

26,4

х

х

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1

у тому числі

           

пшениця

ячмінь

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)
Картопля 145,0 103,6 18155,0 95,0 125,2 91,7
Культури овочеві відкритого ґрунту к к к к к к
Культури плодові та ягідні

х

х

57661,02

42,4

х

х

____________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Із загальної площі насаджень.
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України  "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.