Архів : 2014 2015 2016 2017

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

  Код за
КВЕД-
2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   8635361,3 941828,9 10,9 5621181,4 65,1 2072351,0 24,0 663325,4 7,7

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 2148541,0 к к к к 394350,7 18,4 111040,4 5,2

Промисловість

B+C+D+E 3835289,7 к к к к 449660,1 11,7 92331,4 2,4

Будівництво

F 464241,7 230249,8 49,6 233991,9 50,4 59626,0 12,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 917942,3 527864,2 57,5 390078,1 42,5 177448,1 19,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 384958,5 275939,7 71,7 109018,8 28,3 32326,2 8,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 34688,1 к к к к 14171,3 40,9

Інформація та телекомунікації

J 61385,8 61385,8 100,0 22374,6 36,4

Фінансова та страхова діяльність

K 12136,5 12136,5 100,0 5927,2 48,8

Операції з нерухомим майном

L 165150,6 24262,9 14,7 140887,7 85,3 65413,8 39,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 151427,3 к к к к 43838,7 29,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 218875,8 135960,7 62,1 82915,1 37,9 16242,7 7,4

Освіта

P 9140,8 9140,8 100,0 2846,7 31,1

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 219398,9 169577,1 77,3 49821,8 22,7 13936,6 6,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 4025,8 4025,8 100,0 2285,6 56,8

Надання інших видів послуг

S 8158,5 8158,5 100,0 3516,1 43,1
__________________
Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) -дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.