Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   105087054,2 15368906,4 14,6 61704271,0 58,7 28013876,8 26,7 9745549,0 9,3

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 30037138,2 к к к к 7610848,9 25,3 2633766,9 8,8

Промисловість

B+C+D+E 36554917,7 к к к к 3883770,6 10,6 875964,7 2,4

Будівництво

F 4754141,1 2628420,3 55,3 2125720,8 44,7 648224,6 13,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 28281506,5 17603383,1 62,2 10678123,4 37,8 4171879,9 14,8

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 2802767,4 1135120,3 40,5 1667647,1 59,5 319942,3 11,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 129945,1 к к к к 48724,8 37,5

Інформація та телекомунікації

J 222887,0 222887,0 100,0 94791,5 42,5

Фінансова та страхова діяльність

K 38296,0 38296,0 100,0 18655,0 48,7

Операції з нерухомим майном

L 859737,2 54738,2 6,4 804999,0 93,6 501281,4 58,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 348609,7 к к к к 208006,9 59,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 643560,9 286941,0 44,6 356619,9 55,4 156862,3 24,4

Освіта

P 26376,1 26376,1 100,0 12930,6 49,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 349399,8 224268,1 64,2 125131,7 35,8 30059,2 8,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 7213,8 7213,8 100,0 5450,9 75,6

Надання інших видів послуг

S 30557,7 30557,7 100,0 19008,0 62,2
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.