Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за Квед - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   112675 9181 8,2 64455 57,2 39039 34,6 15678 13,9

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 25031 к к к к 7350 29,4 3500 14,0

Промисловість

B+C+D+E 44811 к к к к 8289 18,5 2054 4,6

Будівництво

F 7394 3080 41,7 4314 58,3 1428 19,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 13666 6153 45,0 7513 55,0 3594 26,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 5883 3765 64,0 2118 36,0 687 11,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 805 к к к к 347 43,1

Інформація та телекомунікації

J 985 985 100,0 443 45,0

Фінансова та страхова діяльність

K 172 172 100,0 115 66,9

Операції з нерухомим майном

L 3098 320 10,3 2778 89,7 1589 51,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1952 к к к к 908 46,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3727 2116 56,8 1611 43,2 432 11,6

Освіта

P 199 199 100,0 67 33,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 4620 3485 75,4 1135 24,6 317 6,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 105 105 100,0 66 62,9

Надання інших видів послуг

S 227 227 100,0 131 57,7
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.