Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   7431 7 0,1 385 5,2 7039 94,7 5960 80,2

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1694 2 0,1 92 5,4 1600 94,5 1444 85,2

Промисловість

B+C+D+E 1092 5 0,5 150 13,7 937 85,8 668 61,2

Будівництво

F 683 28 4,1 655 95,9 525 76,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1644 47 2,9 1597 97,1 1386 84,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 311 21 6,8 290 93,2 228 73,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 124 1 0,8 123 99,2 104 83,9

Інформація та телекомунікації

J 171   171 100,0 145 84,8

Фінансова та страхова діяльність

K 42 42 100,0 39 92,9

Операції з нерухомим майном

L 763 3 0,4 760 99,6 699 91,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 371 2 0,5 369 99,5 334 90,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 279 21 7,5 258 92,5 202 72,4

Освіта

P 34 34 100,0 28 82,4

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 140 20 14,3 120 85,7 82 58,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 23 23 100,0 21 91,3

Надання інших видів послуг

S 60 60 100,0 55 91,7
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.