Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   109885 9181 8,4 64411 58,6 36293 33,0 13116 11,9

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

23755 к к к к 6084 25,6 2303 9,7

Промисловість

B+C+D

44513 к к к к 8011 18,0 1818 4,1

Будівництво

F

7244 3074 42,4 4170 57,6 1300 17,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13306 6149 46,2 7157 53,8 3254 24,5

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

5806 3761 64,8 2045 35,2 623 10,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

767 к к к к 312 40,7

Інформація та телекомунікації

J

945 945 100,0 405 42,9

Фінансова та страхова діяльність

K 160 160 100,0 103 64,4

Операції з нерухомим майном

L 2887 320 11,1 2567 88,9 1388 48,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1828 к к к к 786 43,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3624 2116 58,4 1508 41,6 334 9,2

Освіта

P 189 189 100,0 57 30,2

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 4590 3485 75,9 1105 24,1 297 6,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 84 84 100,0 45 53,6

Надання інших видів послуг

S 187 187 100,0 91 48,7
_________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.