Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку тис.грн у % до підсумку
Промисловість1 11807179,7 100 15045248,3 100 16618937,3 100 17552533,4 100 16038246,2 100 20050051,9 100 24460816,7 100 31747660,0 100 34794515,2 100,0 37708394,2 100,0 41589668,7 100,0

Добувна промисловість і розроблення карєрів

107945,9 0,9 230609,4 1,5 219443,1 1,3 245615,4 1,4 262413,9 1,6 457776,9 2,3 633132,3 2,6 735397,5 2,3 772093,2 2,2 790651,8 2,1 1630978,9 3,9

Переробна промисловість

8026730,9

68,0

9764573,8 64,9 10872802,0 65,4 11869734,1 67,6 13374177,5 83,4 16619605,5 82,9 19008705,8 77,7 25517857,0 80,4 27961514,9 80,4 28749494,5 76,3 30639063,2 73,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

3704940,9 31,4 4354877,3 29,0 4840181,1 29,1 5232606,4 29,8 5409474,4 33,7 6382892,3 31,8 6825951,3 27,9 9877379,3 31,1 9546392,6 27,4 11042580,4 29,3 11241708,0 27,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

287743,7 2,4 352658,9 2,3 381657,5 2,3 398473,5 2,3 599644,6 3,8 765868,1 3,8 991824,0 4,1 1631076,3 5,1 1925704,7 5,5 1951814,0 5,2 1883163,3 4,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

234456,9 2,0 174061,1 1,2 194218,8 1,2 237688,1 1,3 387537,7 2,4 321882,9 1,6 410735,4 1,7 532301,2 1,7 817797,0 2,4 867748,5 2,3 892142,2 2,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к  

к

 

к

 

к

 

к

 

к

103486,5 0,6 96970,2 0,6  

к

 

к

183819,0 0,8  

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

к  

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

 

к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

2034404,1 17,2 2574431,9 17,1 2745761,9 16,5 3019840,1 17,2 3419799,1 21,3 4540614,0 22,6 5611104,6 22,9 6457609,3 20,3 7675408,7 22,1 8043305,7 21,3 9479176,0 22,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устаткування

402287,5 3,4 505643,0 3,4 785587,6 4,7 804537,5 4,6 934222,3 5,8 1422805,7 7,1 1768861,1 7,2 2199369,8 6,9 2330457,6 6,7 2264824,8 6,0 2237148,1 5,4

машинобудування

922430,1 7,8 1235247,2 8,2 1297490,8 7,8 1589236,7 9,0 1988178,7 12,4 2355546,5 11,7 2504902,4 10,2 3351342,7 10,6 4157786,6 11,9 2902454,0 7,7 2994756,8 7,2

виробництво компютерів, електронної та оптичної продукції

191941,1 1,6 282452,4 1,9 196377,1 1,2 191281,9 1,1 281532,3 1,8 566649,3 2,8 317896,8 1,3 550087,8 1,7 436851,6 1,2 361301,3 1,0 222349,8 0,5

виробництво електричного устатковання

448208,3 3,8 607895,3 4,0 693582,7 4,1 1017744,0 5,8 1243825,5 6,2 953971,6 4,8 1292983,6 5,3 1901887,1 6,0 2272484,3 6,5 1476081,8 3,9 1277030,8 3,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

182525,2 1,6 227445,7 1,5 195606,1 1,2 186277,7 1,0 235476,4 1,5 323765,4 1,6 311572,5 1,3 442376,5 1,4 512144,6 1,5 454882,9 1,2 414695,0 1,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

99755,5 0,8 117453,8 0,8 211924,9 1,3 193933,1 1,1 227344,5 1,4 511160,2 2,5 582449,5 2,4 456991,3 1,4 936306,1 2,7 610188,0 1,6 1080681,2 2,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

383028,9 3,3 487513,3 3,2 518470,3 3,1 483865,3 2,8 538350,5 3,4 716262,7 3,6 711508,0 2,9 1287780,8 4,1 1274528,4 3,7 1303153,6 3,5 1345576,6 3,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3523578,8 29,8 4876180,5 32,4 5341179,8 32,2 5242655,1 29,9 2187721,8 13,7 2730658,9 13,6 4563351,9 18,7 5161765,0 16,3 5642017,6 16,2 7662995,3 20,3 8721318,4 21,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

148924,1 1,3 173884,6 1,2 185512,4 1,1 194528,8 1,1 213933,0 1,3 242010,6 1,2 255626,7 1,0 332640,5 1,0 418889,5 1,2 505252,6 1,3 598308,2 1,4
____________
1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності).
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконнання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.