Архів :  2003-2012

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013–2018 роки

(відсотків до попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Промисловість B+C+D 97,6 97,8 95,7 104,7 101,6 95,3

Добувна та переробна промисловість

B+C 94,5 105,7 88,8 102,5 106,2 95,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 87,3 98,1 115,4 128,1 93,8 88,1

Переробна промисловість

C 94,7 106,0 88,0 101,4 106,9 95,5

з неї

             

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 85,4 131,2 69,0 111,9 112,7 92,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 95,1 85,2 67,3 105,7 147,8 100,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

13-15 117,1 154,8 157,5 120,6 103,1 115,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 85,9 70,2 112,1 77,0 89,4 89,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 103,4 90,0 98,5 97,4 102,8 108,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 93,7 84,4 101,4 104,6 106,6 85,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 98,3 100,2 97,6 90,3 95,2 87,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 104,7 81,5 113,9 109,1 92,8 95,6