Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Індекси  промислової  продукції за видами діяльності  у 2020 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень  Січень–лютий  Січень–березень  Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D 98,2 100,7 99,2 95,3 94,8              

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 112,9 134,9 131,9 133,2 144,9              

Переробна промисловість

C 100,4 100,8 99,0 90,6 87,8              

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 108,7 102,4 104,5 98,5 97,3              

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 96,6 98,1 94,1 80,0 72,8              

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

102,0 137,9 141,5 138,9 135,8              

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19              

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 108,2 94,1 83,9 76,1 68,5              

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к к к к              

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 102,3 107,4 98,5 91,6 91,8              

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 78,9 71,3 84,0 67,7 68,4              

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 82,9 87,6 85,6 76,4 70,9              

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 94,5 100,0 98,7 103,4 107,6              
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.