Архів : 2016 2017 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2018 рік

(відсотків)
 

Код за КВЕД–2010

Грудень 2018р.
до
листопада 2018р.

Грудень 2018р.
до
грудня 2017р.

2018р.
до
2017р.

         
Промисловість B+C+D 73,4 80,6 95,2

Добувна та переробна промисловість

B+C 67,5 74,1 95,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 82,3 96,6 88,0

Переробна промисловість

C 66,9 73,3 95,3

з неї

       

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 40,5 51,6 92,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 85,0 102,9 100,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 119,6 143,4 114,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 59,2 155,4 89,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 95,9 114,6 108,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 86,8 70,4 83,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 86,0 69,2 87,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 90,1 99,1 95,6