Архів : 2016 2017 2018 2019 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2020 року

(відсотків)
 

Код за КВЕД–2010

Січень 2020р.
до
грудня 2019р.

Січень 2020р.
до
січня 2019р.

       
Промисловість B+C+D 81,8 98,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 70,8 112,9

Переробна промисловість

C 76,0 100,4

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 81,7 108,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 77,3 96,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 74,1 102,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 116,2 108,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 80,2 102,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 28,2 78,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 96,7 82,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 94,5 94,5
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.