Архів : 2016 2017 2018 2019

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2019 року

(відсотків)
  Код за КВЕД–2010 Січень 2019р.
до
грудня 2018р.
Січень 2019р.
до
січня 2018р.
       
Промисловість B+C+D 80,4 84,5

Добувна та переробна промисловість

B+C 71,1 73,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 81,0 110,7

Переробна промисловість

C 70,7 72,4

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 64,1 51,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 89,7 103,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 60,9 131,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 57,2 46,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 ...1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 76,8 93,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 58,7 75,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 86,2 74,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 100,6 109,1
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.