Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–вересень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

вересень 2019р. до

січень–вересень 2019р. до січня–вересня 2018р. довідково:   січень–вересень 2018р. до січня–вересня 2017р.

серпня
2019р.

вересня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 9,2 95,8 97,6 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

83631 95,02 117,23 118,81 124,81

реальна, %

х 95,02 108,43 109,81 111,91
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 5568,0 99,3 58,0 х 160,7
Індекс споживчих цін х 100,8 107,0 103,25 105,46
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 28918765,8 х х х х
Індекс промислової продукції х 105,2 87,0 84,8 96,2
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 99,0 104,9
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 2356306 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 103,8 139,8
Експорт товарів1, млн.дол. США 383,4 х х 96,7 152,3
Імпорт товарів1, млн.дол. США 350,7 х х 121,2 105,6
Сальдо1 (+,–) 32,7 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1171,8 92,9 95,2 103,3 92,4
Пасажирооборот, млн.пас.км 724,8 105,2 98,1 94,6 91,5
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 17115,0 97,0 110,9 111,1 101,6
____________
1 Дані за січень–серпень.
2 Серпень 2019р. у % до липня2019р.
3 Серпень 2019р. у % до серпня 2018р.
4 Станом на 1 вересня.
5 Вересень 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Вересень 2018р. у % до грудня 2017р.