Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–липень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

липень 2019р. до

січень–липень 2019р. до січня–липня 2018р. довідково:   січень–липень 2018р. до  січня–липня 2017р.

червня
2019р.

липня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 9,9 95,6 96,7 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

82051 107,62 116,23 118,81 125,21

реальна, %

х 107,72 107,53 109,91 111,31
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 7109,2 98,5 96,1 х 123,0
Індекс споживчих цін х 99,8 108,6 102,55 103,16
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 21762195,9 х х х х
Індекс промислової продукції х 106,9 81,7 85,1 94,3
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 110,2 105,7
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 1646058 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 116,2 130,5
Капітальні інвестиції1, млн.грн 4238,3 х х 107,1 101,5
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель1, тис.м2 136,6 х х 142,0 44,1
Експорт товарів1, млн.дол. США 290,1 х х 100,6 150,8
Імпорт товарів1, млн.дол. США 255,6 х х 121,2 110,1
Сальдо1 (+,–) 34,5 х х х х
Експорт послуг1, млн.дол. США 11,0 х х 78,0 120,4
Імпорт послуг1, млн.дол. США 8,3 х х 106,4 122,4
Сальдо1 (+,–) 2,7 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 895,2 105,7 103,6 105,3 90,2
Пасажирооборот, млн.пас.км 564,7 96,9 96,4 94,0 91,1
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 13157,1 108,4 116,5 113,4 103,3
____________
1 Дані за січень–червень.
2 Червень 2019р. у % до травня 2019р.
3 Червень 2019р. у % до червня 2018р.
4 Станом на 1 липня.
5 Липень 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Липень 2018р. у % до грудня 2017р.