Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–червень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

червень 2019р. до

січень–червень 2019р. до січня–червня 2018р. довідково:   січень–червень 2018р. до  січня–червня 2017р.

травня
2019р.

червня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 10,3 94,7 97,9 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

80491 101,52 117,43 119,41 125,61

реальна, %

х 101,52 108,43 110,41 111,01
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 7215,9 93,4 97,4 х 122,9
Індекс споживчих цін х 99,8 107,9 102,75 104,06
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 18417286,2 х х х х
Індекс промислової продукції х 92,3 78,1 85,8 93,4
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 98,7 100,3
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 1296123 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 125,3 118,5
Експорт товарів1, млн.дол. США 242,8 х х 101,0 149,5
Імпорт товарів1, млн.дол. США 203,3 х х 113,3 116,8
Сальдо1 (+,–) 39,5 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 755,3 92,6 103,0 105,6 89,5
Пасажирооборот, млн.пас.км 486,0 93,4 99,6 93,7 91,4
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 11053,2 103,5 115,7 112,8 100,7
____________
1 Дані за січень–травень.
2 Травень 2019р. у % до квітня 2019р.
3 Травень 2019р. у % до травня 2018р.
4 Станом на 1 червня.
5 Червень 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Червень 2018р. у % до грудня 2017р.