Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–травень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

травень 2019р. до

січень–травень 2019р. до січня–травня 2018р. довідково:   січень–травень 2018р. до  січня–травня 2017р.

квітня
2019р.

травня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 10,9 92,2 98,8 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

79721 95,62 117,73 120,01 125,31

реальна, %

х 94,92 108,83 110,91 110,31
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 7727,8 85,8 107,2 х 115,6
Індекс споживчих цін х 100,0 108,3 102,95 103,96
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 14785314,3 х х х х
Індекс промислової продукції х 105,0 93,0 87,5 91,9
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 101,6 98,0
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 968064 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 134,2 110,8
Експорт товарів1, млн.дол. США 191,8 х х 100,1 146,5
Імпорт товарів1, млн.дол. США 143,5 х х 107,4 114,1
Сальдо1 (+,–) 48,3 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 622,9 110,9 107,1 106,2 89,1
Пасажирооборот, млн.пас.км 404,9 102,5 95,8 92,6 91,5
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 9105,1 104,6 110,9 112,2 104,0
____________
1 Дані за січень–квітень.
2 Квітень 2019р. у % до березня 2019р.
3 Квітень 2019р. у % до квітня 2018р.
4 Станом на 1 травня.
5 Травень 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Травень 2018р. у % до грудня 2017р.