Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Основні показники соціально-економічного розвитку

  Фактично за
січень 2020р.
Темпи зростання (зниження), %
січень 2020р. до довідково:
січень 2019р. до січня 2018р.
грудня 2019р. січня 2019р.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника        

номінальна, грн

86721 123,52 120,83 123,74

реальна, %

х 123,62 115,63 111,84
Заборгованість із виплати заробітної плати5 – усього, тис.грн 5356,3 90,5 40,3 230,6
Індекс споживчих цін х 100,3 103,8 100,96
Обсяг реалізованої промислової продукції, тис.грн 43320257,81 х х х
Індекс промислової продукції х 81,8 98,2 84,8
Індекс сільськогосподарської продукції х х 93,7 101,6
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 108472 х х х
Індекс будівельної продукції х х 92,0 96,1
Капітальні інвестиції, млн.грн 9580,67 х 94,28 96,59
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2 323,61 х 99,610 97,04
Експорт товарів, млн.дол. США 642,41 х 100,710 136,54
Імпорт товарів, млн.дол. США 563,91 х 126,310 107,84
Сальдо (+,–) 78,51 х х х
Експорт послуг, млн.дол. США 24,11 х 88,110 101,94
Імпорт послуг, млн.дол. США 26,01 х 160,310 120,34
Сальдо (+,–) –1,91 х х х
Вантажообіг, млн.ткм 91,1 63,6 95,7 105,7
Пасажирообіг, млн.пас.км 77,1 96,5 97,7 90,3
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 2136,9 81,7 115,4 104,7
____________
1 Дані за 2019р.
2 Грудень 2019р. у % до листопада 2019р.
3 Грудень 2019р. у % до грудня 2018р.
4 2018р. у % до 2017р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2019р. у % до грудня 2018р.
7 Дані за січень–грудень 2019р.
8 Січень–грудень 2019р. у % до січня–грудня 2018р.
9 Січень–грудень 2018р. у % до січня–грудня 2017р.
10 2019р. у % до 2018р.