Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за  
січень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

січень 2019р. до

довідково:  
січень 2018р. до  січня 2017р.

грудня 2018р.

січня 2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 14,6 113,1 106,3 х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника        

номінальна, грн

73461 116,62 118,73 146,94

реальна, %

х 116,02 108,73 128,04
Заборгованість із виплати заробітної плати5 – усього, тис.грн 13290,9 102,8 230,6 299,4
Індекс споживчих цін х 100,9 108,6 101,56
Обсяг реалізованої промислової продукції, тис.грн 43525250,31 х х х
Індекс промислової продукції х 80,4 84,5 94,7
Індекс сільськогосподарської продукції х х 101,6 95,9
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 103175 х х х
Індекс будівельної продукції х х 85,9 151,8
Капітальні інвестиції, млн.грн 10435,37 х 96,58 111,69
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель, тис.м2 324,91 х 97,010 89,44
Експорт товарів, млн.дол. США 638,21 х 136,510 146,74
Імпорт товарів, млн.дол. США 446,51 х 107,810 124,84
Сальдо (+,–) 191,71 х х х
Експорт послуг, млн.дол. США 27,01 х 101,010 135,34
Імпорт послуг, млн.дол. США 15,91 х 118,110 131,74
Сальдо (+,–) 11,11 х х х
Вантажооборот, млн.ткм 95,2 75,0 105,7 86,9
Пасажирооборот, млн.пас.км 78,9 97,1 90,3 90,1
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 1703,8 74,8 104,7 107,6
____________
1 Дані за 2018р.
2 Грудень 2018р. у % до листопада 2018р.
3 Грудень 2018р. у % до грудня 2017р.
4 2017р. у % до 2016р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2018р. у % до грудня 2017р.
7 Дані за січень–грудень 2018р.
8 Січень–грудень 2018р. у % до січня–грудня 2017р.
9 Січень–грудень 2017р. у % до січня–грудня 2016р.
10 2018р. у % до 2017р.